خوزه مورينيو، سرمربي تيم فوتبال چلسي مورد عمل جراحي از ناحيه آرنج قرار گرفت.

به گزارش پايگاه تري بال فوتبال؛ خوزه مورينيو سرمربي 50 ساله رئال مادريد که از زمان بچگي از ناحيه آرنج رنج ميبرد سرانجام تن به تيغ جراحان فرانسوي داد و براي مداوا به پاريس رفت.

عمل جراحي سرمربي چلسي جزئي بود و هماکنون او در صحت کامل قرار دارد