به تازگي عکسي منتشر شده که نشان ميدهد سرمربي رئال مادريد که معمولا به مترجمي و نداشتن ارتباط با دنياي فوتبال متهم ميشود با شورت ورزشي هم عکس دارد.

روزنامه مارکا چاپ مادرید با انتشار تصویری از دوران بازیگری مورینیو در یک تیم دسته دومی پرتغال ثابت کرد که آقای خاص فقط یک مترجم در باشگاه بارسلونا نبوده و سابقه فوتبال بازی کردن هم دارد.
ویتوربا دهستوبال نام اولین تیمی است که مورینیو در آن بازی کرده است. جالب این جا است که مورینیو در این همه سال نسبت به حمله رسانهها هیچ واکنشی نشان نداده و از بازیکن بودن خود نیز هیچ حرفی به میان نیاورده و همواره و با افتخار از مترجم بودنش حرف زده است.
به این ترتیب سرمربی تیمهایی چون رئال مادرید، چلسی، پورتو و اینترمیلان بازیکن بوده و با شورت ورزشی هم عکس داشته است!
مورینیو در ویتوربا دهستوبال حتی سابقه هتتریک داشته و معمولا به بازیسازی معروف بوده است. این گزارش حاکی است مورینیو در چهار تیم بازی کرده و هرگز علاقهای به انتشار تصاویر و آمار زمان بازیگری خود ندارد.
00037171.jpg