تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس پس از انتخاب علي پروين به عنوان مديرعامل از ساعت 12 امروز پشت درهاي بسته برگزار شد. در ابتداي تمرين عباسي مدير رسانهاي پرسپوليس به سمت هواداران رفت و به آنها اعلام کرد براي جلوگيري از هرگونه سوءتفاهم و حاشيه در آستانه بازي فولاد از شما خواهش ميکنيم صبر و تحملتان را بالا ببريد. ما همه به دنبال موفقيت پرسپوليس هستيم و براي جلوگيري از هرگونه اتفاق، تمرين امروز پشت درهاي بسته برگزار ميشود. در تمرين امروز علي دايي آخرين مرور کارهاي تاکتيکي را در دستور کار خود داشت. او با فريادهاي بلند خود در هنگام سانتر از جناحين و ضربه به گل توصيههاي لازم را در امر گلزني و زدن ضربات آخر هدفمند اعلام ميکرد. *در انتهاي تمرين مسلمان، حقيقي و خلعتبري اختصاصي به سمت دروازه شوت زدند. *بنگر با برادر خود در تمرين حضور داشت. *عملکرد خوب نيلسون و رضا محمدي باعث شد تا اين بازيکنان بارها از سوي نيلسون مورد تشويق قرار گيرند. *ليدرهاي علي پروين نيز در تمرين امروز حضور داشتند. طي صحبتهايي که جلوي در ورزشگاه درفشيفر ميشد هواداران حمايت خود از علي دايي را اعلام کردند. *علي دايي اولين نفر و آخرين نفري بود که درفشيفر را ترک کرد. او نظارت بسيار دقيقي بر تمرين امروز داشت. *بهنام ابوالقاسمپور ميهمان ويژه تمرين امروز پرسپوليسيها بود. *بازيکنان پرسپوليس پيگير وضعيت مالي خود بودند. *هواداران پلاکاردي را به درفشيفر آورده بودند که روي آن نوشته بود، پروين، پرسپوليس هميشه قهرمان. البته پلاکارد ديگري نيز در محل تمرين نصب شده بود که روي آن نوشته شده بود: «با دايي مسافر آسيا ميشويم، فقط غيرت و تعصب ميخواهيم» *سعيد شيريني سرپرست مستعفي قرمزپوشها نيز در تمرين حضور داشت.