به گزارش فیفادی به نقل از پایگاه خبری کالچونیوز، رؤسای بورسیا دورتموند به دنبال خریدن خدیرا بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید بوده و قصد دارند تحت هر شرایطی که هست این بازیکن را خریداری و به تیم خود بیاورند.
به نوشته روزنامه آ اس کلوپ سرمربی تیم بورسیا دورتموند به خدیرا علاقه بسیار ویژهای داشته و معتقد است که این بازیکن با حضورش در این تیم میتواند زمینه موفقیت کلوپ را در اجرای برنامههایش فراهم کند.
گفتنی است، هنوز مدیر اجرایی برنامههای این بازیکن اظهار نظر دقیقی در رابطه با انتشار این خبر نکرده است و هنوز معلوم نیست این بازیکن چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت.