سایت فدراسیون فوتبال: دیدار دو تیم استقلال تهران و استقلال اهواز از هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر روز 21 دی ماه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که از سوی آندرانیک تیموریان بازیکن استقلال تخلفی مبنی بر برخورد غیر ورزشی با بازیکن تیم مقابل صورت گرفت. وی طبق بند الف فراز یکم ماده 22 آیین نامه انضباطی به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این رای در کمیته استیناف قابل تجدید نظر خواهی است.