فدراسيون نبود نکونام اول فصل از استقلال ميرفت


رئيس فدراسيون فوتبال در واکنش به برخي انتقادها مبني بر تاثير کادرفني در جدايي بازيکنان استقلال گفت: اگر ما نبوديم نکونام در همان ابتداي فصل از استقلال جدا ميشد.

علي کفاشيان درباره جلسه روز گذشته با کيروش اظهار داشـت: در اين جلسه برنامههاي آينده تيم ملي مرور و قرار شد اقدامات لازم براي برپايي اردو و بازيهاي تدارکاتي انجام شود. بخش بينالملل فدراسيون فوتبال نيز اين موارد را با دقت پيگيري ميکند تا تيم ملي بدون دغدغه خود را براي جامجهاني آماده کند.

به نقل از تسنيم، وي در مورد اينکه آيا برگزاري ديدار دوستانه با تيمي خاص در اين جلسه قطعي شد عنوان کرد: صحبتهايي انجام شد اما تا چيزي قطعي نشده در اين باره حرفي نخواهيم زد. با کيروش کاملا هماهنگ هستيم و اگر او برنامهاي داشته باشد در جهت برآورده شدن آن گام خواهيم برداشت.

رئيس فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين سوال که آيا محل برگزاري اردوي تيم ملي در اروپا مشخص شد گفت: در اين باره بحثهايي صورت گرفت اما هنوز به نتيجه قطعي نرسيدهايم و بايد گزينههاي موجود را بيشتر بررسي کنيم.

کفاشيان با بيان اينکه کيروش ديگر دغدغه ليگ را ندارد تاکيد کرد: بايد همه دست به دست هم بدهيم تا تيم ملي در فرصت باقيمانده آمادهسازي خوبي انجام دهد. کيروش بازيهاي نيجريه را از نزديک تماشا و روي اين تيم شناخت بيشتري پيدا کرد و ما هم بايد در اين راه به او کمک کنيم.

وي در مورد اينکه تکليف اسپانسر تيم ملي چه شد، خاطرنشان کرد: شرکت ائل خودرو از ما درخواست کرد يک ماه ديگر به آنها فرصت دهيم تا پول فدراسيون را پرداخت کنند اما ما چنين زماني نداريم و نميتوانيم اين کار را انجام دهيم. به همين دليل به درخواست آنها پاسخ منفي داديم. با يکي دو اسپانسر ديگر در حال مذاکره هستيم و در صورتي که اين موضوع قطعي شود نام اسپانسر اعلام خواهد شد.

کفاشيان در پاسخ به اين سوال که آيا با اين تفاسير ميتوان گفت که ائل خودرو ديگر اسپانسر تيم ملي نيست اظهار داشت: در حال حاضر چنين چيزي نميتوانيم بگوييم و تا زماني که تکليف مشخص نشود نميتوان گفت ائل خودرو ديگر اسپانسر تيم ملي نيست.

کفاشيان در ادامه گفتوگو با تسنيم درباره حرفوحديثهاي اخير مبني بر اينکه بازيکنان استقلال به درخواست کيروش به ليگهاي کشورهاي عربي رفتند و همچنين اظهارنظر فتحاللهزاده که گفته بود برخي قلم به دستان مزدور از کيروش حمايت ميکنند عنوان کرد: چنين چيزي وجود ندارد و کيروش مخالف جدايي بازيکنان استقلال و حضور آنها در ليگهاي کشورهاي عربي بود.

وي اضافه کرد: کيروش اعتقاد دارد که اگر اين بازيکنان به اروپا بروند خيلي خوب است اما او هيچگاه تمايل ندارد بازيکنان ايراني به ليگهايي نظير قطر و کويت بروند. اگر باشگاههاي ما به نصف تعهدات خود عمل ميکردند اين بازيکنان جدا نميشدند.

کفاشيان تاکيد کرد: اگر ابتداي فصل نيز ما (فدراسيون فوتبال) نبوديم نکونام همان موقع به امارات ميرفت، در آن مقطع چارهاي انديشيديم که مانع جدايي نکونام از استقلال شويم اما با توجه به اينکه باشگاه استقلال نتوانست پول او را بدهد نکونام به کويت رفت.

وي يادآور شد: اظهاراتي که اخيرا به کادر فني تيم ملي درباره جدايي بازيکنان استقلال نسبت داده شده نادرست است. متاسفانه باشگاهها به تعهدات خود عمل نميکنند و وقتي چنين شرايطي پيش ميآيد بازيکنان راه کشورهاي عربي را پيش ميگيرند و اين موضوع در نهايت به ضرر تيم ملي تمام ميشود.

کفاشيان عنوان کرد: وقتي باشگاهها وعده ميدهند و پول نميدهند بازيکنان نميتوانند اين مسائل را تحمل کنند و ميروند. شايد بتوان گفت که اگر فدراسيون فوتبال نبود نکونام همان ابتداي فصل از استقلال ميرفت و حتي نيمفصل اول نيز در اين تيم نميماند. او و منتظري به دليل اينکه باشگاه در اجراي وعدههايش ناتوان نشان داد راه خارج از کشور را در پيش گرفتند.

وي در ادامه درباره مذاکرات به وينگادا براي سپردن هدايت تيم اميد به او به تسنيم گفت: در کنار وينگادا با گزينههاي ايراني نيز مشغول مذاکره هستيم و تلاش ميکنيم در نهايت گزينهاي که بتواند به تيم ملي کمک کند را انتخاب کنيم. موضوع وينگادا منتفي نشده اما در کنار او مذاکره با مربيان داخلي را نيز در دستور کار قرار داديم.

کفاشيان درباره سفرش به عمان گفت: در اين جلسه قرار است تقويم مسابقات آسيايي و برنامه باشگاهها مورد بررسي قرار گيرد و کميته مسابقات AFC موارد مختلف را مورد بررسي قرار دهد. در اين جلسه پيشنهادهاي ما درباره ليگ قهرمانان آسيا مطرح خواهد شد.