مديرعامل اسبق باشگاه پرسپوليس درباره موضع وزير ورزش و جوانان درباره استقلال و پرسپوليس گفت: دکتر گودرزي حرفهاي سنگيني ميزند که معانياش در آينده معلوم ميشود.

امير عابديني درباره گفتهي وزير ورزش و جوانان مبني بر اينکه وزارت ورزش فعلا مسائل مهمتري از فکر کردن به استعفاي رويانيان از مديريت پرسپوليس دارد، اظهار کرد: فکر ميکنم وزير در خلال مطالبي که ميگويد، جاهايي سکوت ميکند که يک دنيا حرف در آن است.

بهگزارش ايسنا، او ادامه داد: معتقدم که وزير ورزش روشن و آگاه است که چه ميگويد و ما براي فهميدن معاني حرفهاي او بايد صبوري کنيم. گودرزي حرفهاي سنگيني ميزند. وقتي ميگويد فعلا مسائل مهمتري از استعفاي رويانيان داريم، مطلب سنگيني است که نميتوانيم تحليلش کنيم و فقط خود وزير است که بايد دربارهاش توضيح دهد.

عابديني درباره ادعاي رويانيان مبني بر اينکه وزير ورزش در دو ماه حضورش در اين مسند، حتي يک جلسه با او نداشته گفت: خود وزير پاسخ رويانيان را داده است! او گفته پرسپوليس اولويت يک او نيست. مطمئنا پشت اين حرف گودرزي تحليل هست و قطعا در آينده نه چندان دور پاسخ ميدهد که چرا آن حرف را زده است.

مديرعامل باشگاه داماش در ادامه درباره وضعيت تيمش گفت: مشکلات ما چهار جنبه دارد که جوهره آنها پول است. در همين تيم پرسپوليس، بازيکنان خوب ميدانند که رويانيان چقدر زحمت کشيده که تيم را جمع کند اما درست قبل از بازي با استقلال گفتند که تمرين نميکنيم. رويانيان آن روز احساس غربت و تنهايي کرد چون هيچ کس کنارش نايستاد.

وي افزود: بازيکنان پرسپوليس قراردادهاي خوبي بستهاند. نميگويم حقشان نيست اما قراردادهاي خوبي بستهاند. قرارداد خوب دير و زود هم دارد. آنها نبايد قبل بازي با استقلال اعتصاب ميکردند. پرسپوليس ذاتا متعلق به مردم است و در بازي با استقلال هم همه مردم پشت تيم هستند. هر چند بازيکن هم خرج دارد و پول ميخواهد ولي آن روز جاي اعتصاب نبود.

عابديني در ادامه مشکلات تيمش را اين چنين برشمرد: سه سال است که بيپولي گريبان تيم ما را گرفته است. قويدل که آمد، متاسفانه مشکل ما دو برابر شد. پول که نداريم هيچ، کادر فني تيم ما هم جوان است. به دليل شرايط بحراني تيم، به کادر جوان اعتماد کرديم. تيم هم خوب جلو رفت چون آدم کاربلدي مثل دارکو هم کنار تيم بود اما به خاطر بيپولي او را هم از دست داديم.

وي ادامه داد: سومين جنبه مشکلات ما اين است که در تعطيلات نيمفصل همه تيمها تقويت شدند ولي ما تضعيف شديم. چهار پنج بازيکن از دست دادم و نتوانستم بازيکن جايگزين آنها کنم. چهارمين مشکل ما هم هواداران هستند.

مديرعامل باشگاه داماش درباره هواداران تيمش گفت: آنها دلزده و خسته شدهاند چون مدام ميشنوند که تيم مشکل دارد و سقوط ميکند. متاسفانه عادت به سقوط در رشت را همه مسئولن باور کردهاند و فکر نميکنند که داماش پتانسيل لازم را براي شهر دارد. بنابراين ما حمايت حکومتي، مردمي و دولتي ضعيفي داريم.

وي افزود: طبيعي است که در چنين شرايطي تيم با بحران مواجه شود. اگر من زنده بمانم، تيم را از بحران خارج ميکنم و تحويل مردم شهر ميدهم. من ضمانت کردهام که مشکل مالي تيم ما تا دو ماه ديگر حل ميشود اما به شرطي که همه کمک کنيم تا تيم سقوط نکند چون اگر سقوط کنيم مشکلات چند برابر ميشوند.

عابديني درباره احتمال تغيير کادر فني تيمش نيز اظهار کرد: بحث تغيير در کادر فني طبيعي است. برخي از روزنامهنگاران رشتي که قلم ميزنند و به برخي عناصر بيمار در رشت وابسته هستند اين مسائل را در روزنامهها عنوان ميکنند.

وي ادامه داد: اين عناصر دچار بيماري ويروسي خودبزرگبيني هستند و ميخواهند مطرح شوند. جالب است که آنها از برخي مديران در گذشته حق مشاوره ميگرفتند که قلم بزنند! آنها يک کلاغ، چهل کلاغ ميکنند.

عابديني همچنين گفت: حرف من اين بود که احتمال تعويض سرمربي وجود دارد و اين يعني بازي پيش رو آخرين فرصت سرمربي است. به قائم مقام باشگاه هم اختيار دادهام و گفتهام که کادر فني اگر از بازي اين هفته سه امتياز گرفت، ميماند وگرنه بايد بروند. مگر ميشود که شش بازي پشت سر هم ببازيم؟