پرسپولیس نیوز : تمرین امروز پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که چهار دستیار کارلوس کیروش در آن حضور داشتند. تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 12 امروز در ورزشگاه درفشیفر پیگیری شد.

در این تمرین پرسپولیسیها آخرین مرور کارهای تاکتیکی را در دستور کاری خود قرار دادند. سانتر از جناحین و ضربه به گل و زدن ضربات هدفمند به سمت دروازه در داخل محوطه 18 قدم در دستور کار قرمزپوشان بود.

*تمرین امروز پرسپولیس باز هم مانند روز گذشته برای حفظ آرامش بیشتر و دوری از هرگونه حاشیهسازی توسط برخی طرفداران پشت درهای بسته برگزار شد. تغییر و تحول در پرسپولیس سوژه هواداران در تمرین امروز بود.

*4 دستیار کارلوس کیروش از جمله گاسپار، سیموئز، ماکارآقاجانیان و امید نمازی به همراه مربی بدنساز تیم ملی امروز به تمرین پرسپولیس رفتند و دقایقی با علی دایی درخصوص ملیپوشان پرسپولیس در جلسهای شرکت کردند.

علی دایی نیز دقایقی درباره شرایط تیم ملی و بازیکنانش با مربیان تیمملی به گفتوگو پرداخت. یادداشتهای مربیان تیمملی از تمرین قرمزپوشان در نوع خود جالب بود.

*در حاشیه تمرین امروز فیلم بازیهای فولاد خوزستان به دست کادرفنی پرسپولیس رسید. یکی از این فیلمها مربوط به باخت قرمزپوشان مقابل فولاد در چارچوب بازیهای لیگ برتر بود.

*علی دایی نیز در تمرین امروز بسیار جدیتر از قبل عملکرد قرمزپوشان را زیر نظر داشت و گهگاهی نیز به آنها تذکراتی جدی میداد.

*در تمرین امروز فقط مهرداد کفشگری غایب بود.

*حضور علی پروین در تمرین پرسپولیس سوژه اصلی بازیکنان بود. همه به دنبال آن بودند که بدانند مدیریت جدید برای حل مشکل قرمزپوشان چه برنامهای دارد.