مدیر مستعفی باشگاه فوتبال بارسلونا گفت:به خاطر نشان دادن صحت قرارداد نیمار اقدام به کناره گیری کردم.

به گزارش
خبرگزاری فارس ساندرو روسل روز گذشته از مدیریت باشگاه آبی و اناری پوشان در اقدامی عجیب اعلام کناره گیری کرد.

وی به بهانه شایعاتی که قرارداد نیمار با بارسا ایجاد کرد، چنین حرکتی انجام داد و در این مورد علت اقدام خود را بیان کرد. روسل گفت:

برای مدتی حرف و تهمت های که در ارتباط با قضیه استخدام نیمار از گوشه و کنار زده شد، من و خانواده ام را اذیت کرد و آزار داد. در چند روز گذشته نیز این تهمت ها شدت یافت. در حالی که از همان ابتدا گفتم امضای قرارداد با نیمار به درستی و دقت انجام شده است. پس نباید به این موضوع تردیدی به دل راه داد.

او ادامه داد: با این کار تلاش کردم به اعضا باشگاه صحت عقد قرارداد با یک بازیکن را نشان دهم. در اوضاع کنونی در یک فوتبال حرفه ای همه ارکان نیاز به اعتماد و شفاف سازی دارند که اگر چنین نباشد، در نهایت این تیم است که لطمه خواهد خورد.

در گزارش های انتقادی که علیه این مقام انتشار یافت، عنوان شد رقم انتقال نیمار 38 میلیون یورو از رقمی که عنوان شده، گرانتر از سانتوس برزیل خریداری کرده است.

روسل افزود: از حدود 4 سال قبل از طریق انتخاباتی آزاد، مسئولیت پذیرفتم. 61 درصد به من رای دادند تا مدیر باشگاهی شوم که مسئولیتش را تا سال 2016 برعهده بگیرم. در خلال این مدت همراه با سایر اعضا باشگاه در کنار یک دیگر ایام سخت و گاه لذت بخشی را سپری کردیم و به بارسلونا بالیدیم. اکنون بارسا پس از گذر از موانع سخت گوناگون تیمی جهانی شده و روند پیشرفتش کماکان ادامه دارد. با این حال درموضوعی که مرتبط با من پیش آمد، من و خانواده ام بیدلیل تحت فشار قرارگرفتیم و به ناچار سکوت کردیم. من برای جلوگیری از خطری که گریبان خانواده بارسا را گرفت،ناگزیر شدم چنین تصمیمی بگیرم.