پرسپولیس نیوز : مدیر تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تغییر مدیرعامل به این باشگاه لطمه میزند، گفت: مشکلات علی دایی و علی پروین برطرف شده و این دو با همدیگر اختلافی ندارند.
محمد پنجعلی در خصوص قبول استعفای محمد رویانیان از مدیرعاملی پرسپولیس و انتخاب علی پروین به عنوان سرپرست این باشگاه با بیان مطلب فوق اظهار داشت: واقعیت این است که به این قبیل مسائل در فوتبال ایران عادت کردهایم و مجبوریم وارد آن نشویم. بازیکنان ما در حال حاضر تمرین میکنند و سعی کردیم اجازه ندهیم این مسائل بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: پرسپولیس همیشه آبستن حوادث و حواشی زیادی است. از داستان قلیان کشی بازیکنان گرفته تا تغییر مدیرعامل. متاسفانه این اتفاقات هم در اوج رقابت پرسپولیس ایجاد شده است.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه واکنش بازیکنان به تغییر مدیرعامل باشگاه چه بوده، تاکید کرد: بازیکنان فعلا تمرین میکنند ولی طبیعی است که لطمه خواهند خورد. اگر این مساله را جمع نکنیم، قطعا به ضرر تیم خواهد بود. یکسری از بازیکنان هم مطالباتشان را نگرفتهاند و مشخص نیست چه کسی باید در باشگاه پاسخگویشان باشد.

پنجعلی همچنین درباره سرپرستی علی پروین و اختلاف وی با علی دایی، گفت: مشکلات دایی و پروین در گذشته برطرف شده و آنها اختلافی با هم ندارند. آنها از بزرگان فوتبال ایران بوده و متوجه هستند که نباید به این صحبتها کاری داشت.