این ملی پوش لهستانی که در پایان فصل، از دورتموند به بایرن مونیخ خواهد رفت، ادعا کرد که یک گروه از هواداران نوجوان دورتموند به دلیل ناراحتی از این انتقال، به او توهین کردند

سایت گل- روبرت لواندوفسکی، مهاجم بوروسیا دورتموند، شایعه حمله اش به یک هوادار 17 ساله و کتک زدن او را رد کرد.
این ملی پوش لهستانی که در پایان فصل، از دورتموند به بایرن مونیخ خواهد رفت، ادعا کرد که یک گروه از هواداران نوجوان دورتموند به دلیل ناراحتی از این انتقال، به او توهین کردند و به همین دلیل، او تنها از ماشین پیاده شد تا از آنها به دلیل رفتارشان توضیح بخواهد.
یکی از افراد این جمع بعدا به پلیس شکایت کرده و ادعا کرد که لواندوفسکی کشیده ای به صورت او زده است اما مهاجم دورتموند این ادعا را رد کرد.
او در صفحه فیس بوکش نوشت:" شرایطی که در خانه من به وجود آمد، باعث شد تا پیش از اینکه رسانه ها آن را تبدیل به یک رسوایی کنند، واکنش نشان بدهم.
من هرگز قصد نداشتم به یک نوجوان 17 ساله یاد بدهم که چگونه رفتار کند اما به کسی اجازه نمی دهم با من یا خانواده ام توهین کند.
در عین حال، می خواهم این را به طور شفاف بیان کنم که به کسانی که به زندگی شخصی ام تجاوز می کنند، با خشونت برخورد نمی کنم.
امیدوارم این اتفاق دیگر تکرار نشود و من بتوانم بدون مشکل روی دیدارهای نیم فصل دوم دورتموند تمرکز کنم."