نماينده فدراسيون فوتبال فردا با مسئولان اسپانسر تيم ملي جلسهاي را برگزار ميکند.

پس از بدقولي مسئولان شرکت ائل خودرو، اسپانسر تيم ملي فوتبال ايران در عمل به تعدات مالي و همچنين پاس نشدن چک دوم اين اسپانسر به مبلغ 2 ميليارد و 200 ميليون تومان، قرار است فردا جلسهاي بين وکلاي شرکت اسپانسر تيم ملي و نمايندگان فدراسيون فوتبال به منظور برطرف شدن مشکلات موجود برگزار شود.

به نقل از فارس، بر همين اساس جلسه فردا براي هر دوطرف سرنوشتساز خواهد بود و در صورت به توافق نرسيدن دو طرف، حتي امکان فسخ قرارداد فدراسيون فوتبال با اين اسپانسر نيز وجود دارد.

در هر صورت تکليف اسپانسر تيم ملي تا اواسط هفته آينده به طور کامل مشخص خواهد شد.

گفته ميشود در صورت فسخ قرارداد با ائل خودرو، يک شرکت اپراتور تلفن همراه به احتمال زياد جايگزين اين شرکت براي اسپانسري تيم ملي خواهد شد.