اگر زنان به اندازه کافی فعالیت نداشته باشند در دوران میانسالی به بیماریهای مختلفی دچار خواهند شد. این بیماریها عبارتند از بیماریهای قلبی عروقی، کلسترول بالا، فشار خون بالا و چاقی مفرط، اما محققان میگویند زنان میتوانند سلامتی خود را با شش هزار گام در روز تضمین کنند.

محققان برزیلی دریافتند که انجام متداول فعالیت فیزیکی که حدودا شش هزار قدم در روز باشد باعث میشود سلامت زنان در میانسالی بالا برود. این فعالیت باعث میشود زنان کمتر دچار دیابت و سندرومهای متابوسیک شوند.تحقیقاتی در این زمینه در برزیل انجام شده و در مجله یائسگی به چاپ رسیده است. سندورمهای متابولیک، گروهی از بیماریها و مشکلات قلبی عروقی هستند که باعث ایجاد فشار خون، کلسترول بالا و دیابت نوع دو میشوند. مطالعات نشان دادهاند که انجام فعالیت فیزیکی و داشتن زندگی فعال باعث بالارفتن سطح سلامتی زنان در دوران میانسالی میشود.محققان از اطلاعاتی که دربارهی مودم شهر passofundo جمعآوری شده بود استفاده کردند. این اطلاعات راجع به 292 زن بین سن 45 تا 72 سال بود. این زنان تعداد گامهای خود را به مدت هفت روز شمرده بودند. از این افراد تست کلسترول، قند خون گرفته شد و دور کمر و لگن آنها اندازهگیری شد. محققان این افراد را به دو گروه زنان غیرفعال (زیر شش هزار گام در روز) و زنان فعال (بالاتر از شش هزار گام در روز) تقسیم کردند.در کل متوسط تعداد قدمهای همه این افراد در روز پنج هزار و 251 قدم بود که متوسط تعداد قدم های زنان فعال 9 هزار و 59 قدم و متوسط تعداد قدم های زنان غیرفعال سه هزار و 472 قدم بود. تجزیه و تحلیلها رابطهی بین عدم فعالیت فیزیکی و مشکلات سلامتی را نشان میدهند. این مشکلات عبارتند از: سیگار کشیدن، بالابودن شاخص جرم بدن، داشتن دور کمر و لگن بزرگتر. فعالیت داشتن زنان یعنی راه رفتن بیش از شش هزار قدم در روز احتمال بیماریهای قلبی عروقی و دیابت دوران میانسالی را کاهش میدهد.شش هزار قدم در روز تقریبا معادل یک ساعت پیادهروی است.تحقیقات نشان میدهند که اگر برای خود هدفگذاری را براساس گامها انجام دهید بهتر از هدفگذاری براساس ساعت نتیجه خواهید گرفت، زیرا کمتر دلهرهآور است و راحتتر میتوان به آن دست پیدا کرد. میتوانید به روشهای زیر شش هزار گام در روز راه بروید:_ کمی دورتر ماشین خود را پارک کنید._ از پله به جای آسانسور استفاده کنید._ در زمان استراحت خود راه بروید._ بعد از ظهرها یا بعد از شام با دوستان و خانواده کمی قدم بزنید.تحقیقات پیش از این نشان داده بودند که زنان در روز بین 16 تا 20 هزار کلمه صحبت میکنند. به این ترتیب اگر به ازای هر سه کلمه یک قدم بردارند، میتوانند سلامتیشان را تضمین کنند!