سرمربي جديد تيم فوتبال کرمان گفت: تقدير اين است که من هيچوقت از ابتداي فصل با مس کرمان کارم را شروع نکنم.

لوکا بوناچيچ در نشست خبري پيش از بازي با نفت تهران گفت: خوشحالم که دوباره شما خبرنگاران را از نزديک ميبنيم تقدير اين است که هيچوقت از ابتداي فصل با مس کرمان کارم را شروع نکنم. با اين حال من دو بار مس را نجات دادهام و هر دو بار هم انتظار داشتم که کارم را ادامه بدهم اما اين انتظار برآورده نشد. مسئولان قبلي که در باشگاه تشريف داشتند نظرات چيز ديگري بود اين سومين بار است که من به مس کرمان ميآيم و اعتقاد دارم قدرت و انگيزه دارم که براي بار سوم هم موفق شوم و تيم را در ليگ برتر حفظ کنم.

به گزارش فارس، وي ادامه داد: قرار نيست که من در اينجا جوجه کباب درست کنم من مربيام و اين هم يک جور ماجراجويي مثبت است که مربيان حرفهاي دارند که يک چيزي عادي است و ما انگيزه مضاعف داريم. من يک رابطه عاطفي با مس برقرار کردهام و همين مسئله وادارم کرد که به کرمان بيايم من مربي با تجربهاي هستم و مسائل تکنيکي و تاکتيکي گذشته را زير سؤال نميبرم.

سرمربي مس کرمان تصريح کرد: براي سومين بار ميخواهيم اين ماجراجويي را انجام دهيم اميدوارم که نتيجه خوبي بگيريم و تيم را در ليگ حفظ کنيم البته مشکلات ديگري هم داشتيم در همين ابتداي کار هم بدشانسي آوردهايم و سه بازيکن خوبمان مشکل دارند و فردا با ما نيستند، احمد حسنزاده، شيث رضايي، مجتبي ترشيز که مادرش فوت کرده به هر حال اين بازيکنان را ما فردا نداريم اما نبايد زانوي غم بغل بگيريم زيرا از پنج شش بازيکن جوان خوب ديگر ميتوانيم استفاده کنيم نه براي آنکه بگويم من آنها را کشف کردم بلکه من آمدهام که تغيير و تحول ايجاد کنم و همين کار را هم انجام ميدهم و از نيروي جوان استفاده ميکنم.

بوناچيچ در مورد مدت قراردادش با مس گفت: من ابتدا با ايرانمنش مديرعامل باشگاه صحبت کردم که يک و نيم فصل قرارداد ببندم اما وقتي فلاشبکي به گذشته زدم و ديدم که مثلاً مس سرچشمه سقوط کرده و همچنين عدم ثابت را ميبينم ضمن اينکه ايرانمنش هم گفت که آن اشتياق و حال و هواي چند سال پيش فوتبال در کرمان نيست به اين نتيجه رسيديم که تا پايان فصل قرارداد ببنديم اما اگر خداي ناکرده مس سقوط کرد ميخواهم که اين تيم را به جايگاه اصلياش برگردانم به هر حال بايد ديد چه اتفاقي ميافتد، من دوست داشتم در هر دو مورد گذشته با مس کرمان کارم را ادامه بدهم.

وي در مورد بحث ماجراجويي که مطرح کرده است، گفت: شما هيچوقت از فرداي خودتان خبر نداريد من براي حضور در مس به ايران آمدهام و از طرف باشگاه مس دعوت شده بودم نه باشگاه ديگر. يکي دو روز هم در تهران بودم که در اوقات فراغتم رفتم و بازيها را ديدم شايد به خاطر آن شايعه شد که ممکن است به تيم ديگري بروم اما دعوتنامه و تمرکز من روي مس بود و اين اتفاق هم افتاد.

وي در مورد اينکه بازيکنان مس ميلي براي برد ندارند، گفت: اين را باور ندارم که بازيکنان ميل به برد ندارند اما وقتي مربي ميآيد و مسئوليتي برعهده ميگيرد خيلي عوامل بايد کنار هم باشند تا موفق شود. مس بازيهاي خوبي انجام داده و در اين فصل هم پنالتيهاي زيادي را از دست داده است که اگر آنها گل ميشد اکنون 24 يا 25 امتياز داشت و در خطر سقوط نبود. واقعيت اين است که بازيکنان از نظر روحي و رواني مشکل دارند و مشکل بدني و فني نيست وظيفه من با عنوان مربي اين است که به بازيکنان بگويم آرامش داشته باشند و اينکه ميتوانند بهتر باشند آنها در اين فصل نشان دادند که از هيچ تيمي کمتر نيستند و با تيمهاي قدرتمند هم بازي خوبي انجام دادند اما اينکه من در ابتداي حضورم بدانم مشکل چيست خيلي خوب است فقط اين را ميگويم ارزش واقعي مس خيلي بالاتر از حضور در اين منطقه جدول است.

بوناچيچ در مورد استفاده از مربيان بومي در کادر خود گفت: در اين مورد فقط من تصميمگيرنده نيستم بلکه ايرانمنش هم بايد تصميم بگيرد مربيان قبلي که با سرمربي قبلي آمده بودند، آمدند و گفتند ما با او آمدهايم و با او هم برميگرديم و تقدير و تشکر کردند فقط ولي ميرزايي از کادر قبلي مانده است چون مربي گلرها هم رفته بود از هاروت خواستم که بيايد.

سرمربي مس در مورد اينکه شرط و شروط خاصي براي باشگاه گذاشته است، گفت: اين شايعات عجيب است فقط يک چيز را ميتوانم بگويم اينکه من ارزانترين مسئول مس هستم همه چيز در پول نيست من شرط خاصي هم ندارم.

وي افزود: وقتي فصل تمام شد دوست داشتم با مس کرمان کارم را ادامه بدهم اما در مرحله اول ارزشم خدشهدار شد و در مرتبه دوم مديرعامل قبلي آمد و به من گفت در هتل باش تا براي فصل بعد با هم صحبت کنيم اما هيچ خبري از او نشد بعد هم گفت که بوناچيچ پول زيادي ميخواسته و يک دروغ کلاسيک و ايراني گفت زيرا به کسي حمله شد که حق دفاع نداشت. من سابقه خوبي در باشگاه داشتهام و اميدوارم با کمک تماشاگران، شماها و همه مسئولان تيم را بالا بياورم. مديرعامل قبلي من را در شرايط خاصي قرار داد.