سرمربي سابق تيم فوتبال تراکتورسازي لحظاتي پيش از بيمارستان مرخص شد.

مجيد جلالي که دو روز پيش به دليل مشکل قلبي در بخش CCU بيمارستان باهنر بستري شده بود لحظاتي پيش از مرخص شد.

به گزارش فارس، پزشک معالج جلالي دکتر طباطبايي که رئيس بيمارستان باهنر است تأکيد کرده که جلالي به موقع به بيمارستان آورده شده و مشکل او خطرناکه بوده است. دليل اين مشکل استرس و فشار بالاي کار است.

پزشک جلالي براي او انجام يک تست جدي قلب در نظر گرفته وقرار است که اين مربي فوتبال فردا اين تست را انجام ميدهد.