پيشنهاد جالب توجه چلسي براي خريد کاواني


رسانههاي انگليس از تمايل جدي آبيپوشان لندن براي جذب ستاره اروگوئهاي خط حمله PSG خبر دادند.

تنها يک روز پس از رسمي شدن انتقال خوان ماتا، هافبک اسپانيايي چلسي از استمفوردبريج به اولدترافورد، رسانههاي انگليسي از برنامه جديد آبيپوشان لندن در بازار نقلوانتقالات ماه ژانويه خبر دادهاند.

نشريه ميرر يکي از اين رسانهها است که ادعا کرده چلسي به طور جدي خواهان به خدمت گرفتن ادينسون کاواني، مهاجم اروگوئهاي تيم پاريسنژرمن فرانسه است و قصد دارد اين بازيکن مليپوش را به خط حمله خود که هماکنون ستارههايي مانند فرناندو تورس، دمبا با و ساموئل اتوئو دارد، اضافه کند.

طبق گزارش ميرر چلسي قصد دارد به عنوان بخشي از رقم قرارداد انتقال کاواني به لندن، هافبک بلژيکي خود را که به طور قرضي براي اورتون توپ ميزند به PSG بفروشد. اين در حالي است که کاواني، مهاجمي که تنها 6 ماه پيش در فصل نقلوانتقالات تابستان سال 2013 با رقمي معادل 65 ميليون يورو از ناپولي جدا شد و به پاريسنژرمن پيوست جزو مهرههاي کليدي تيم تحت هدايت لوران بلان در فصل جاري بوده است.

براساس اين گزارش مسئولان باشگاه چلسي حاضرند علاوه بر فروش لوکاکو که قيمت آن 23 ميليون پوند اعلام شده است، مبلغ 50 ميليون ديگر هم به اين تيم فرانسوي بدهند و به اين ترتيب رکوردي جديد در نقلوانتقالات خود به ثبت برسانند.