پرونده ذوبآهن - استقلال در حال بررسي است


رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال از بررسي پرونده ديدار ذوبآهن - استقلال در چارچوب مرحله يک چهارم نهايي جام حذفي در اين کميته خبر داد.

اسماعيل حسنزاده در واکنش به اعتراض علي پروين، سرپرست باشگاه پرسپوليس به راي کميته انضباطي،در گفتوگو با خبرنگار تسنيم، اظهار داشت: برخي از دوستان همه آرا را به يک چشم ميبينند. آيا در دادگستري همه مجرمان را اعدام ميکنند؟ کميته انضباطي آراي خود را براساس رفتارها، حرکات، سابقه افراد و ...صادر ميکند. ممکن است اين آرا از نگاه ديگر دوستان متفاوت باشد ولي از ديد کميته انضباطي آرا متناسب صادر ميشود.

وي با تاکيد بر اينکه حکم کميته انضباطي نبايد دلخواه افراد باشد، افزود: آرا براساس تشخيص کميته انضباطي و با بررسي گزارشات مختلف صادر ميشود. اينکه فردي انتظار دارد راي پروندهاي شديد يا خفيف صادر شود، نظر شخصي اوست و به آن احترام ميگذاريم ولي ارتباطي به کميته انضباطي ندارد. بار ديگر تاکيد ميکنم ما آراي خود را بر اساس آنچه به وقوع پيوسته، نوع رفتارها و ... صادر ميکنيم.

رئيس کميته انضباطي در خصوص اينکه پروين از وي خواسته پرونده ديدار فولاد - پرسپوليس را بار ديگر بررسي کند، گفت: اگر مسئولان باشگاه پرسپوليس مشکل و مسئلهاي دارند، ميتوانند با کميته انضباطي مکاتبه کنند. اگر مکاتبه آنها به دست ما برسد، قطعاً آن را مورد بررسي قرار ميدهيم.

حسنزاده درباره پرونده ديدار ذوبآهن - استقلال در چارچوب مرحله يک چهارم نهايي مسابقات جام حذفي عنوان کرد: پرونده اين ديدار در حال بررسي است و راي آن پس از بررسي اعلام خواهد شد.