سرمربي تيم ملي فوتبال ايران گزينه سرمربيگري آفريقاي جنوبي شد.

با کاهش حمايتها از گوردون ايگسوند، سرمربي تيم ملي آفريقاي جنوبي، صحبتها در خصوص سرمربي جديد اين تيم شدت يافته است.

به گزارش فارس، ايگسوند که قراردادش در ماه ژوئن (خرداد) به پايان ميرسد، از سوي فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي به دليل اتهام به تحريک بازيکنان براي دريافت پاداش بيشتر پيش از شروع رقابتهاي جام ملتهاي آفريقاي مورد پيگرد قرار دارد.

به نظر ميرسد تصميم نهايي درباره اين مربي گرفته شده و سرنوشت وي نيز تعيين شده است.

فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي ميتواند بار ديگر کارلوس کيروش را به عنوان جانشين ايگسوند پس از رقابتهاي جامجهاني 2014 برزيل انتخاب کند. کيروش در حال حاضر هدايت تيم ملي فوتبال ايران را در اختيار دارد.

کيروش که هدايت تيم ملي پرتغال را نيز در کارنامه دارد، مسابقات اخير آفريقاي جنوبي در کيپ تاون را تماشا کرده و به نظر ميرسد براي پذيرفتن اين مسئوليت مشتاق باشد.