مربي تيم فوتبال پرسپوليس تاکيد کرد اين تيم همچنان شانس قهرماني در ليگ برتر را دارد.

محمد دايي در مورد شکست پرسپوليس مقابل فولاد خوزستان گفت: بازي بدي نبود و هر 2 تيم نمايش خوبي را ارائه دادند اما کار به پنالتي کشيده شد و شانس فولاد از ما در اين قسمت بيشتر بود. تمام تلاش خود را انجام داديم تا بازي به پنالتي کشيده نشود و اوج بدشانسي ما هم آنجا بود که ضربه سيدصالحي در لحظات پاياني مسابقه وارد دروازه نشد.

به گزارش تسنيم،وي در خصوص 2 تعويض اجباري پرسپوليس مقابل فولاد اظهار داشت: متاسفانه کشاله عاليشاه دوباره کش آمد و پولادي هم بعد از برخورد با افشين به پشت گردنش ضربه وارد و تمام بدنش فلج شد. وضعيت پولادي به گونهاي بود که کارش به بيمارستان کشيده شد.

مربي تيم فوتبال پرسپوليس با بيان اينکه بازيکنان تيمش در بازي با فولاد مردانه جنگيدند، تاکيد کرد: قسمت ما اين بود که در خانه فولاد بازنده شويم اما قطعاً در ادامه ليگ تمرکز خود را از دست نميدهيم. ما هنوز هم در ليگ شانس قهرماني داريم و تا آنجايي که ميشود تلاش ميکنيم تا مقام شايستهاي را به دست بياوريم.

دايي در پاسخ به اين سوال که «آيا بازيکنان پرسپوليس پيش از بازي با فولاد تمرين پنالتي زدن انجام داده بودند؟»، تصريح کرد: تمام هفته را تمرين پنالتي زدن کرده بوديم و اتفاقاً بازيکناني که پنالتي از دست دادند جزو بهترين پنالتي زنان ايران بودند اما شرايط فوتبال طوري پيش رفت که پنالتيهاي ما گل نشود.