به گزارش عرش نیوز:

سوشا مکانی که در نیم فصل به فولاد پیوست بار دیگر برخلاف همیشه که به خاطر حاشیههایش مطرح بود این بار با گرفتن 2 ضربه پنالتی در دیدار برابر پرسپولیس همگان را به یاد احمدرضا عابدزاده انداخت. سوشا مکانی در گفت و گو بابانک ورزش حرفهای جالبی زد كه در زير ميخوانيد:به نظر میرسید پس از مصدومیت دیگر نتوانی برای فولاد بازی کنی.بین دو نیمه که به رختکن آمدم به حسین آقا هم گفتم اگر بازیهای لیگ بود بیرون میآمدم اما چون احتمال میدادم بازی ۱۲۰ دقیقهای میشود به مربی گفتم نمیخواهم تعویضهایت را برای من خراب کنی.به نظر میرسد از امروز همه تو را با عابدزاده مقایسه کنند.نمیشود من را با عابدزاده قیاس کرد٬ عابدزاده اسطوره فوتبال ماست ولی حالا میفهمم چطور او با رباط پاره برای تیم ملی دروازهبانی میکرد. مطمئن باشید اگر لیگ بود من هم نمیتوانستم ادامه دهم. اواخر بازی دیگر هیچ چیز را حس نمیکردم.مثل این که بابت اتفاقهای چند سال اخیر حرفهای زیادی با خدا داشتی که دائما رو به آسمان فریاد میکشیدی...همیشه یک سری اتفاقات در زندگی انسان رخ میدهد که تنها خدا حرف آدم را میفهمد. در آن لحظات تنها چیزی که به ذهنم میرسید درد دل با خدا بود. در بازی دیروز هم لطف خدا شامل حال من شد. با وجود مصدومیت فقط خدا بود که کمک کرد با مصدوميت ادامه بدهم. حتی دکتر تیم هم به من گفت باید بیرون بیایم اما ادامه دادم.حالا چه چیزهایی به خدا گفتی بگو ما هم بدانیم.یک چیزی بود بین من و خدا. اجازه دهید در این مورد صحبت نکنم. حرفهای من با خدا اندازه یک کتاب دردل بود.فکر میکردی بتوانی پنالتیها را بگیری؟باور کنید به من الهام شده بود که اگر بازی به پنالتی کشیده شود میتوانم پنالتیها را بگیرم. حتی قبل از بازی هم به سجادی گفته بودم اگر بازی به پنالتی کشیده شود ۲ تا از ۵ تا را میگیرم. اما خدا کمک کرد و ۳ تای اول تبدیل به گل نشد. خلعتبری در اردوهای تیم ملی یکی از بهترین پنالتی زنها بود و اگر ۱۰ تا میزد همهاش گل میشد. اما به خاطر شرایط روانی که ایجاد شده بود و ۲ پنالتی اول گل نشده بود او هم پنالتی را بیرون زد.به نظر میرسد سوشا مکانی به یک بلوغ فنی وفکری رسیده است...من نسبت به ۵ سال پیش عوض شدهام. اما میخواهم بگویم با یک برد سرمست هم نمیشوم. سوشا مکانی امتحانش را ۱۰ سال است که در لیگ برتر پس داده. از مربیانم که در این سالها با من کار کردند بپرسید که از نظر فنی چطور بودهام. من همیشه طوری کار کردهام که پیش خدای خودم سربلند باشم.اما قبول کن زبان تندی داری...زبان من تند نیست چون زیر بار حرف زور نمیروم میگویند زبانش تند است. هروقت عدهای توی مخم رفتند از لحاظ فنی هم دچار مشکل شدم. من هیچوقت آویزان بنده خدا نبودم و این که یک عده از من تعریف کنند یا علیه من کاری کنند باعث نشده که شخصیتم تغییر کند.چه شد بازی قبلی برابر پرسپولیس از دایی رخصت نگرفتی اما این بازی پیش او رفتی؟علی دایی یک الگو برای فوتبال ماست و کسی که بتواند در دوران بازیگری به همه عناوین برسد قطعا قابل احترام است.بازی قبلی چون سر علی آقا شلوغ بود نشد رخصت بگیرم و در این بازی هم به خود علی آقا اين ماجرا را گفتم.چه قدر برای فولاد در لیگ و جام حذفی شانس قهرمانی قائل هستی؟با حرف زدن نمیشود قهرمان شد. فکر میکنم که شرایط قهرمانی در هر دو جام داشته باشیم اما نه با حرف زدن بلکه باید تلاشمان را بیشتر کنیم.