کلیات پیشنهادات دولت در بخش ورزش در لایحه بودجه 93 تصویب شد

تهران - ایرنا - عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که کلیات پیشنهادات دولت در لایحه بودجه 93 در بخش ورزش دراین کمیسیون تصویب شد.


سید هادی حسینی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هنوز پیشنهاد اختصاص بودجه یک درصدی از محل اعتبارات نهادها و شرکت های دولتی به ورزش در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است، گفت: این پیشنهادطی امروز و فردا در این کمیسیون مطرح خواهد شد.

عضوکمیسیون تلفیق درادامه با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای اختصاص بودجه یک درصد به وزرات ورزش وجوانان برای اتمام طرح های نیمه تمام اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به اینکه تا پایان امروز و در نهایت تا فردا کار کمیسیون تلفیق به پایان می رسد،طرح یک درصد از محل اعتبارات شرکت های دولتی در این کمیسیون قوت گرفت که قرار است مطرح شود.

سخنگوی فراکسیون ورزش در عین حال افزود: البته در بررسی بودجه 93 در بخش ورزش رقمی ازمحل اعتبارات بسیج برای تکمیل سالن های ورزشی بسیج در شهرستانها و روستاها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسد.

حسینی با بیان اینکه مصوبات دولت نسبت به سال گذشته 400میلیارد تومان کاهش یافته است،گفت:باتوجه به کسری این رقم و ازطرفی با توجه به درپیش بودن بازیهای2014 اینچئون کره جنوبی وجام جهانی و همچنین تورم و طرح های نیمه تمام ورزشی، وزرات ورزش و جوانان و مجلس به دنبال آن است تا از طریق مختلف بتوانیم این کسری را جبران کنیم.

پیش تر سخنگوی فراکسیون ورزش اعلام کرده بود که شماری از نمایندگان مجلس بیش از 20 طرح را در راستای تقویت ورزش کشور تدوین کردند که برای بررسی و تصویب آن به کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

وی با بیان اینکه معتقدیم هر چه در حوزه ورزش هزینه شود یک سرمایه گذاری است،افزود:دولت یازدهم تلاش کرد تا باافزایش سهم بودجه ای در بخش ورزش تا حدودی شرایط نابسامان مالی را برطرف کند و ما هم در مجلس در راستای کمک به بهبود ورزش کشور این پیشنهادات را تهیه کردیم.

حسینی ادامه داد:از جمله محورهای پیشنهادی، اختصاص درصدی از بودجه سایر دستگاه ها برای ورزش،تقویت ورزش همگانی ،کمک به تقویت زیر ساخت های ورزشی،واگذاری پروژه های نیمه تمام و تقویت بخش خصوصی در زیر ساخت ها است.

نماینده مردم قائمشهردرمجلس شورای اسلامی در عین حال اضافه کرد: تقویت باشگاه های ورزشی و واگذاری آنها به بخش خصوصی و همچنین تقویت ورزش وامکانات آن درمناطق محروم کشور از دیگر پیشنهاداتی بود که از سوی نمایندگان مطرح شد.