کادر پزشکي باشگاه پرسپوليس اعلام کرد که وضعيت جسماني هافبک اين تيم خوب است.

دکتر حقيقت پزشک تيم فوتبال پرسپوليس در گفتوگو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس گفت: پولادي پس از ورود به زمين در همان نيمه اول با ضربه آرنج بازيکن فولاد روبهرو شد. او پس از آن ضربه ابراز ناراحتي خاصي نکرد، حتي وقتي براي استراحت بين 2 نيمه به رختکن رفتيم، چيزي نگفت و براي گرم کردن به چمن مصنوعي کنار رختکن رفت. هنگام شروع نيمه دوم، کمکم عوارض آن ضربه پولادي را دچار مشکل کرد. تنفس او نامنظم و همراه با صدا بود. با توجه به اينکه فعاليت بدني بالا و تنفس نامطلوب خطرناک بود، ديگر ريسک نکرديم و پولادي را به رختکن فرستاديم. در واقع خودش هم ديگر نميتوانست ادامه بدهد اما شرايط او در رختکن همانگونه بود و پولادي از درد و تنگي نفس گلايه داشت که به اين ترتيب وي به بيمارستان اعزام شد. البته در آنجا عکسبرداري و معاينات، شکستگي و مشکل قلبي را رد کرد.

ميثم عليپور فيزيوتراپ پرسپوليس هم در گفتوگو با سايت رسمي باشگاه در خصوص وضعيت مهرداد پولادي اظهار داشت: حدود 2 ماه است پولادي را دقيقاً زير نظر داريم. شرايط پولادي در يک ماه اخير از هر جهت تحت نظر و بررسي بود و اين بازيکن در آمادگي بسيار بالا به سر ميبرد. همه جوانب امر سنجيده شده بود ولي ديگر فکر چنين ضربهاي را نميکرديم. ضربه به بخشي از بالاي قفسه سينه و در ناحيه کول پولادي خورد. اين نقطه جايي است که به طور مثال در مبارزات و دفاع شخصي وقتي ميخواهند خيلي سريع يک نفر را از کار بيندازند و از نظر تنفس دچار مشکل کنند به آنجا ضربه ميزنند. حتي ضربات شديدتر ميتواند باعث بيهوشي شود. من در طول 12 سال فعاليت فقط يکبار ديگر با چنين مسئلهاي روبهرو شده بودم که مربوط به راميز محمداف بود. در فوتبال اينطور برخوردها پديده نادري است ولي از شانس پولادي براي او پيش آمد که خودش هم تاکيد داشت، اتفاقي بود و بازيکن حريف، عمدي نداشته است.

وي ادامه داد: پولادي پس از ضربه علائم چنداني نداشت اما هر چه جلوتر رفت مشکلات جدي شد تا جايي که ميگفت دستش حس ندارد و تنفس عميق نداشت، ضمن آنکه صداي تنفس او عادي نبود. فعاليت بدني بالا با تنفس ضعيف ميتواند مشکلات قلبي ايجاد کند که به هر صورت با نظر کادر پزشکي، پولادي از بازي خارج شد. در رختکن من يکسره کنارش بودم و وقتي ديدم عوارض کم نميشود براي اعزام به بيمارستان اقدام شد. پولادي را به بيمارستان امام خميني (ره) اهواز برديم. آنجا ابتدا عکسبرداري انجام شد که خوشبختانه شکستگي نبود. بعد هم نوار قلب گرفتيم که باز خوشبختانه مشکلي نبود و سرآخر شرايط پولادي از نظر ريوي هم بررسي شد که پزشکان سلامت وي را تائيد کردند و تمام آن مشکلات ناشي از فشار وارده بر کانال عصبي بود.

کادر پزشکي پرسپوليس در نهايت اعلام کرد؛ با توجه به اينکه پولادي خودش هم عنوان کرده است مشکلي با درد ندارد، در صورتي که عوارض کاملاً برطرف شده باشد تمرينات را از امروز يا فردا آغاز خواهد کرد.

گفتني است؛ مهرداد پولادي قبل از بازي پرسپوليس برابر فولاد خوزستان، آخرين بار در اسفند سال 91 برابر مس کرمان براي پرسپوليس به ميدان رفت.

همچنين، اميد عاليشاه در بازي فولاد - پرسپوليس از ناحيه همسترينگ ابراز درد کرد اما معاينات باليني نشان از بروز آسيبديدگي جدي نداشت. ضمن آنکه عاليشاه هم ساعاتي بعد از بازي از شرايط خود ابراز رضايت داشت، با اين وجود با تصميم کادر پزشکي، عاليشاه امروز براي MRIاعزام ميشود تا شرايط او دقيقتر مورد بررسي قرار بگيرد.