تيم ملي فوتبال ايران در اردوي اروپايي خود با تيمهايي که سبکي مشابه بوسنيوهرزگوين دارند، ديدار خواهد کرد.

تيم ملي فوتبال ايران بعد از اردوي آفريقاي جنوبي خود که با هدف ديدار مقابل تيمهاي آفريقايي و نزديک به سبک بازي نيجريه برگزار ميشود، اردوي دوم خود را اتريش برگزار خواهد کرد.

به گزارش تسنيم، در اين اردو قرار است ايران به مصاف حريفاني از اروپاي شرقي برود که سبک بازي آنها شبيه به بوسنيوهرزگوين است. براساس اعلام مهدي محمدنبي تاکنون فدراسيون فوتبال ايران با فدراسيون بلاروس به توافق رسيده و با امضاي قرارداد اين تيم يکي از 2 حريف ايران در اردوي اتريش خواهد بود.

همچنين در صورت توافق نهايي احتمال دارد شاگردان کيروش با افزايش زمان اردوي تيم ملي از 2 به 3 هفته عازم ايتاليا شوند و در اين کشور نيز ديدار تدارکاتي برگزار کنند.