عضو باشگاه بارسلونا که شکايتش از رئيس پيشين اين باشگاه مسبب استعفاي او شد، از رئيس جديد خواسته کتباً ضمانت کند که او را به دردسر نمياندازد.

روز گذشته گروهي از رسانههاي اسپانيايي ادعا کردند جوردي کاسس، عضو باشگاه بارسلونا و شاکي پرونده اختلاس ساندرو روسل در عقد قرارداد با نيمار، به توصيه وکيلش تصميم گرفته شکايت خود را پس بگيرد. اکنون اخبار ديگري از اسپانيا به گوش ميرسد مبني بر اينکه او چنين کاري انجام نخواهد داد، مگر آنکه خوسپ ماريا بارتومئو، رئيس جديد کاتالانها به صورت کتبي ضمانت دهد که عليه او شکايت نميکند.

به گزارش تسنيم، بارتومئو پيش از اين به صوت شفاهي ادعا کرده بود که بارساييها از کاسس شکايت نميکنند اما ظاهراً شاکي پرونده روسل به ادعاي لفظي بارتومئو قانع نيست و از رئيس جديد آبيواناريپوشان خواسته به نمايندگي از باشگاه بارسلونا سندي امضا شده به او تحويل دهد که در آن تضمين شده باشد اين باشگاه عليهاش شکايتي ترتيب نميدهد.

کاسس در يک کنفرانس خبري يک ساعته که به همراه وکيل خود در آن شرکت کرده بود، اظهار داشت: من کاملاً خونسرد و آرام هستم، چرا که آنها به من قول دادهاند اما من شکايتم را پس نميگيرم تا زماني که آنها گفتههاي خود را در قالب يک سند کتبي به من تحويل دهند.

کاسس در ادامه اين موضوع که او قصد دارد عليه معاون مالي باشگاه، خاوير فائوس و همچنين بارتومئو نيز شکايت کند را تکذيب و خاطرنشان کرد: نگرشي که بارتومئو دارد قابل قبول است و او ميخواهد در سريعترين زمان ممکن به باشگاه سود برساند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاران در اين خصوص که آيا او به عنوان يک عضو باشگاه بارسلونا به خاطر آشفته کردن جو تيم عذاب وجدان ندارد، عنوان کرد: وجدان من بسيار آرام است. مردم آزادند ابراز عقيده کنند و من هم جزو آنها هستم