سايت فوتسال پلنت، سرجيو لوزانوي اسپانيايي را از بين 10 بازيکن به عنوان برترين فوتساليست سال جهان معرفي کرد.

پايگاه خبري فوتسال جهان(فوتسال پلنت) در آخرين بخش از معرفي برترينهاي سال جهان، برترين بازيکن را از بين 10 کانديدا معرفي کرد که بر اين اساس "سرجيو لوزانو" بازيکن اسپانيايي بارسلوناي اسپانيا موفق شد در رقابت نزديک با فالکائوي برزيلي براي اولين بار اين عنوان را از آن خود کند. پيش از اين فالکائو و توبياس برزيلي سه بار اين عنوان را بدست آورده بودند.

برترين بازيکن جهان در سال 2013 از بين فالکائو، کريلو، فرناندينيو، گابريل، ميگوئلين، نتو، ريکاردينيو، رودريگو، سرخيو، لوزانو و سيمي انتخاب شد. اين در حالي است که هيچ يک از بازيکنان ايراني در بين 10 بازيکن برتر قرار نداشتند.

براي انتخاب برترينهاي جهان مدرسان، مربيان و خبرنگاراني از سراسر جهان راي داده اند.

پرونده انتخاب برترينهاي فوتسال جهان در سال 2013 در حالي بسته شد که از ايران تنها فرشته کريمي در بخش برترين بازيکن زن، تيم ملي آقايان در بخش برترين تيم ملي و خسوس کاندلاس در بخش برترين مربي ملي کانديد شده بودند.