رويانيان با اين شفاف سازي مي خواهد بگويد از مبلغ عظيم 50 -40 ميلياردي كه به عنوان بدهي باشگاه پرسپوليس تنها 5 ميليارد شاهكار اوست كه البته باور كردن آن دشوار به نظر مي رسد
سايت گل – محمد رويانيان شب گذشته در برنامه نود درباره مبالغي كه درآمدزايي كرده و هزينه هايي كه در دوره مديريتش داشته آمار و ارقامي را رسانه اي كرد البته طي جدولي در اختيار رسانه ها قرار داد.
در اين جدول رويانيان اعلام كرده با توجه به هزينه 62 ميليارد توماني براي سه فصل و البته پول هايي كه به دست آورده است از دوره او تنها 5ميليارد تومان بدهي برجاي مانده كه البته سردار با اعتماد به نفس خاصي مي گويد اين بدهي را هم اگر عمري باشد خودش پرداخت مي كند.
رويانيان با اين شفاف سازي مي خواهد بگويد از مبلغ عظيم 50 -40 ميلياردي كه به عنوان بدهي باشگاه پرسپوليس تنها 5 ميليارد شاهكار اوست كه البته باور كردن آن دشوار به نظر مي رسد.
با اين حال جالب است كه زارع قائم مقام سابق باشگاه پرسپوليس كه بعد از اختلاف با رويانيان از سمتش كنار رفت در مصاحبه اي اعلام كرد بدهي پرسپوليس در زمان روي كار آمدن رويانيان (شهريور 90) 18 ميليارد بوده است.
حالا اگر تصور كنيم رويانيان در دوره دو سال و نيمه مديريتش تنها 5 ميليارد تومان بدهي روي دست پرسپوليس گذاشته با اين حساب بدهي باشگاه پرسپوليس 23 ميليارد تومان است نه 40 ميليارد!
البته به نظر مي رسد براي رسيدن به تمام حقايق همچنان بايد منتظر شفاف سازي مالي باشگاه پرسپوليس در روزهاي پيش رو بود.