مديرعامل جديد تراکتور سخت در تلاش است تا هرطور شده توني را به تبريز بازگرداند.

به گزارش ورزش سه، نظمي مدير عامل تراکتور پس از آنکه با توني براي بازگشت به تبريز به توافق رسيده است حالا هرطور شده ميخواهد پول توني را جور کند تا در ادامه به مشکلي برنخورد.

در همين رابطه شنيده مي شود دستياران توني که 148هزار دلار بابت سال قبل از تراکتور طلب داشته اند شکايت کرده اند و توني پس از صحبتهايي که با مديرعامل تراکتور داشته است راضي شده است که با مبلغي کمتر آنها را راضي کند و به همراه آنها به تبريز بيايد.

نظمي که به همراه رييس هيئت مديره و اعضاي آن سخت در تلاش است تا براي موفقيت تراکتور پول تهيه کند شنيده مي شود حتي حاضر است اين پول را قرض بگيرد تا با آوردن توني اوليويرا به تبريز مردم اين شهر را خوشحال کند و به خواسته مردم تبريز عمل کرده باشد .

اين تلاش و تعصب مدير عامل بومي تراکتورسازي مثال زدني است و قطعاً با ادامه اين روند و تلاشش براي موفقيت تراکتور به محبوبيت خاصي در بين هواداران مي رسد.