پرسپولیس نیوز : محمد دایی اعتراض خود را به جریمه 2 میلیون تومانی کمیته انضباطی در خصوص بازی با فولاد اعلام کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برخی از مربیان باشگاه پرسپولیس از جمله محمد دایی را بابت اتفاقات بازی با فولاد در چارچوب لیگ برتر جریمه نقدی کرد. از همین رو محمد دایی گفت: واقعاً نمیدانم در مورد جریمه کمیته انضباطی چه حرفی بزنم اما حرف من این است من در بازی با فولاد به دنبال جدا کردن بازیکنان و جلوگیری از هرگونه تنش به داخل زمین رفتم و همه هم دیدند که چه کاری انجام دادم. اما متأسفانه وقتی این حکم را دیدم واقعاً تعجب کردم.

وی افزود: در آن صحنه به نظرم خبرنگاران هم داخل زمین بودند و همه چیز را دیدند. من به هیچ عنوان نه به کسی حرفی زدم و نه به کسی بیاحترامی کردم. فقط میخواستم خدای ناکرده تنشی به وجود نیاید که اتفاقی هم نیفتاد. من امیدوارم کمیته انضباطی در احکامی که صادر میکند بیشتر رعایت کند تا حداقل حق کسی ضایع نشود. من باز هم میگویم در آن صحنه هیچ کاری نکردم که 2 میلیون جریمه شوم.