سرمربي تيم فوتبال گسترشفولاد تبريز گفت:گرفتن سهميه آسيايي براي ما روياپردازي است و ما به اين موضوع فکر نميکنيم تيمهايي که در کورس هستند با ما اختلاف زيادي دارند اما اين را ميدانيم که در فوتبال هر چيزي ممکن است.

مهدي تارتار در گفتوگو با خبرنگار فارس، درخصوص شرايط تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز گفت: خوشبختانه بعد از چهار هفته به خودباوري رسيدهايم و بازيکنان ميدانند که اگر بخواهند هر بازياي را ميتوانند برنده باشند و اين موضوع را در بازي با پرسپوليس با آن همه ستاره نشان دادند البته نبايد دچار غرور شويم و بايد همه بازيها را به چشم بازي با پرسپوليس ببينيم تا بتوانيم از همه بازيها با دست پر خارج شويم.

سرمربي تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز در مورد ديدار اين هفته تيمش مقابل ذوبآهن اصفهان افزود: ذوبآهن شرايط خوبي در جدول ندارد و قطعا بازي ما مقابل آن تيم بازي سختي است چراکه ذوبآهن در ردههاي پاييني جدول قرار دارد و تلاش مضاعفي ميکند تا از ما امتياز بگيرد ما از اين موضوع مطلع هستيم و نوع بازيمان را مطابق بازي اين تيم خواهيم گذاشت.

وي درباره کيفيت ورزشگاه فولادشهر هم اظهار داشت: چمن اين ورزشگاه خراب است و ما از اين موضوع ناراحتيم اما ما تيمي هستيم که روي زمين خوب کار ميکنيم به همين دليل تمريناتي را طراحي کرديم تا به زمين فولادشهر بخورد.

تارتار درباره اينکه افق پيش روي تيم گسترش فولاد تبريز در ليگ برتر را چه ميداند تصريح کرد: هدف ما در ابتدا اين بود که از انتهاي جدول جدا شويم و حالا که موفق شديم هدف بعدي ما حضور در نيمه بالاي جدول است و بايد همه تلاش کنيم تا به اين مهم برسيم ما پتانسيل اين موضوع را داريم و با بازيهايي که به نمايش گذاشتيم نشان داديم که ميتوانستيم برنده باشيم.

وي ادامه داد: البته گرفتن سهميه آسيايي براي ما روياپردازي است و ما به اين موضوع فکر نميکنيم تيمهايي که در کورس هستند با ما اختلاف زيادي دارند اما اين را ميدانيم که در فوتبال هر چيزي ممکن است و امکان دارد اتفاق بيفتد.

سرمربي تيم فوتبال گسترش فولاد تبريز درخصوص تعطيلي چند هفتهاي ليگ برتر در اسفندماه گفت: اين موضوع صددرصد تاثير منفي روي تيمها ميگذارد و بايد اين سوال را پرسيد که تيمهايي که در کمرکش جدول هستند چطور بايد خودشان را در شرايط مسابقه نگه دارند تيمهايي که در ليگ قهرمانان آسيا نيستند کار سختي براي اين موضوع دارند. نميشود فقط يک ماه تمرين کرد و بازي انجام نداد البته با اين همه ما تابع هستيم و اگر قرار است اين موضوع اتفاق بيفتد ما هم تبعيت ميکنيم. ظلم به جمع عدالت است.

وي در پايان افزود: البته ما هنوز براي اين تعطيلات ليگ برنامهريزي جدي نکرديم و بايد منتظر بمانيم تا برنامه ليگ اعلام شود و سپس برنامهريزي کنيم اما قطعا کاري خواهيم کرد تا تيم در شرايط خوب باقي بماند.