علي پروين پس از گفتوگوي تلفني خروج سيدجلال حسيني از پرسپوليس را منوط به اجازه دايي دانست.

پيشنهاد نجومي قطريها به مدافع مستحکم پرسپوليس و عدم پرداخت مطالبات باعث شده تا سيدجلال حسيني نيز دم از رفتن بزند.

به گزارش فارس،وي حتي مذاکرات اوليه خود را با يک تيم قطري داشته و منتظر اعلام نظر مسئولان باشگاه پرسپوليس است.

علي پروين نيز پس از صحبتهاي سيدجلال حسيني و گفتوگو با برخي مسئولان باشگاه اعلام کرد: اين بازيکن در صورتي ميتواند از پرسپوليس جدا شود که علي دايي رسما با آن موافقت کند. اين در شرايطي است که دايي روز گذشته در گفتوگويي با فارس اعلام کرد که مخالف اين جدايي است البته پروين به دقت قرارداد سيدجلال حسيني با باشگاه پرسپوليس را بررسي کرده و اين موضوع را اعلام نموده که در بحث فني نميتواند دخالتي داشته باشد و فقط در صورتي که دايي اجازه دهد با جدايي مدافع قرمزپوشان موافقت خواهد کرد.

اين در شرايطي است که اگر توافقات لازم انجام شود سيدجلال حسيني امشب به قطر ميرود.