بنابه نوشته يک روزنامه آلماني قرارداد دروازهبان ايراني برانشوايگ و 3 همتيمياش که در ترکيب بازي با وردربرمن حضور داشتند، خاتمه مييابد.

روزنامه هسيشه آلگماينه در گزارشي تحليلي آخرين وضعيت تيم اينتراخت برانشوايگ را پس از انجام اولين بازي دور برگشت فصل 2014 -2013 بوندسليگا مورد ارزيابي قرارداد.

به نقل از فارس،اين نشريه 3 روز پس از تساوي با وردربرمن در ورزشگاه وزراشتاديون از قول تورستن ليبرکنخت، مربي برانشوايگيها عنوان کرد تک امتياز اين بازي انگيزه به رقابت کردن را در دور برگشت ليگ ژرمنها نزد بازيکنانش افزايش خواهد داد.

همچنين اين رسانه عنوان کرد قرارداد دنيل داوري، دروازهبان ملي پوش ايراني که مقابل سفيد و سبزپوشان در ترکيب قرارداشت به همراه دنيس دوگان، ميرکو بولاند و مارک فيتسنر که اين سه تن نيز برابر برمنيها به ميدان رفتند، پايان فصل خاتمه خواهد يافت.

داوري در ارتباط با بحث قراردادش در آخرين مصاحبهاي که هفته قبل انجام داد عنوان کرد در صورت سقوط برانشوايگ به دسته دوم، چون ميخواهد دسته اولي بماند، احتمال دارد تيمش را عوض کند.

برانشوايگ هم اکنون با 12 امتياز در رده هجدهم جدول بوندسليگا حضور دارد.