برنامه نشست خبري سرمربيان در هفته بيست وپنجم ليگ برتر اعلام شد.

به نقل از سايت سازمان ليگ، برنامه نشست خبري پيش از مسابقه سرمربيان در هفته بيست و پنجم به شرح زير است:

پنج شنبه 10/11/92 (کنفرانس خبري پيش از مسابقه سرمربيان باشگاه پرسپوليس(ساعت 14)ـ سپاهان(ساعت 15:30))

پنج شنبه 10/11/92 (کنفرانس خبري پيش از مسابقه سرمربيان باشگاه راه آهن(ساعت 14:30)ـ صباي قم(ساعت 15))

ديدارهاي هفته بيست و پنجم در روز جمعه برگزار مي شود و تمامي اين نشست ها نيز در سالن روابط عمومي سازمان ليگ برگزار خواهد شد.