سريعترين گل ليگ برتر در چهار هفته فصل يازدهم ليگ برتر در ديدار امشب مس سرچشمه و پرسپوليس به ثمر رسيد.


ديدار تيمهاي مس سرچشمه و پرسپوليس از هفته چهارم رقابتهاي ليگ برتر از ساعت 22:30 امشب در ورزشگاه باهنر کرمان آغاز شده که اين ديدار با حاشيههاي زير همراه است:

* استقبال کمي از اين ديدار از سوي هواداران کرماني به عمل آمده و تنها 3 هزار نفر براي تماشاي اين ديدار در ورزشگاه حضور دارند که از اين تعداد حدود 1500 نفر را پرسپوليسيها تشکيل ميدهند. اين مسابقه دومين ديدار مس سرچشمه در ليگ برتر محسوب ميشود که تماشاگران مانند ديدار اول اين تيم باز هم استقبال چنداني از اين بازي نکردند.

* حميد استيلي، سرمربي تيم پرسپوليس قبل از آغاز بازي به سمت سنجري، سرمربي مس سرچشمه که زماني در تيم اميد شاگرد وي بود رفت و از او رخصت گرفت.

* ممدوتال بازيکن بورکينافاسيويي و جواد کاظميان براي اولينبار در فصل جاري در ترکيب تيم فوتبال پرسپوليس قرار گرفتهاند. ممدوتال پس از اينکه در يکي از صحنههاي بازي اشتباه کرد و پرسپوليس گل دوم را خورد در دقيقه 30 تعويض شد.

* اولين گل بازي توسط نناد برنوويچ از مس سرچشمه در حالي وارد دروازه پرسپوليس شد که هنوز بازي به دقيقه يک نرسيده بود. اين گل سريعترين گل رقابتهاي ليگ برتر در فصل يازدهم به شمار ميرود. پس از اين گل هواداران مس سرچشمه اتفاقات هفتههاي اخير حاکم بر سرخپوشان را دستمايه شعارهاي خود قرار داده و علي دايي، سرمربي فصل گذشته پرسپوليس را تشويق کردند که اين موضوع با واکنش هواداران پرسپوليس و تشويق شديد استيلي از سوي آنها مواجه شد.

* پس از زدن گل دوم مس سرچشمه در دقيقه 22 اين بار علي دايي توسط تمام ورزشگاه (هم از سوي پرسپوليسيها و از سوي مسيها) تشويق شد.

* علي سامره که در 2 دربي با لباس استقلال سابقه زدن گل به پرسپوليس را دارد، در ديدار امشب دوباره دروازه سرخپوشان را باز کرد.

* هواداران پرسپوليس عليه حبيب کاشاني شعار سر دادند.