اميدوارم بتوانم به فولام کمک کنم و از شنبه براي تيم جديدم به ميدان روم.

رضا قوچان نژاد در اولين مصاحبه اش توصيه ويژه اي براي هواداران چارلتون داشت. مهاجم سابق استاندارد ليژ که امروز به صورت رسمي بازيکن تيم چارلتون شد در مصاحبه با سايت باشگاه در مورد حضورش در تيم ملي ايران گفت:" من چند ماه مهم را پيش رو دارم. بازي در تيم ملي افتخاري براي من است اما قبل از آن دوست دارم تا جايي که امکان دارد براي باشگاهم بازي کنم و به چارلتون کمک کنم. اميدوارم از شنبه بتوانم در ترکيب تيمم به ميدان روم"

به گزارش گل، او در پاسخ به سئوال خبرنگار سايت چارلتون مبني بر اينکه تلفظ نام او براي هواداران انگليسي سخت است، گفت: حرفتان را قبول دارم اما طرفداران تيم مي توانند مرا با نام کوچکم يعني رضا صدا کنند. اينطوري آنها راحت تر خواهند بود"