سعيد شيريني در برنامه ورزش از نگاه دو و طي مصاحبه اي كه روز گذشته ضبط شده بود در پاسخ به سوال خبرنگار مربوطه درباره اشخاص ابتدا سعي داشت درباره وزراي قبلي و فعلي ورزش با آرامش صحبت كند.وي هم در مورد محد عباسي هم محمود گودرزي به اين موضوع اشاره داشت كه اين دو نفر وزير هستند و نمي تواند درباره آنها حرف بزند اما درباره عباسي گفت اي كاش او بيشتر پاي آدم ها مي ايستاد .وي درباره گودرزي هم صراحتا گفت او نمي داند پرسپوليس چيست و پرسپوليس را نمي شناسد.
بعد از اين اما شيريني روي خط برنامه آمد و گفت حرف هايش گزيده پخش شده است. وي در جهت جمع و جور كردن اظهارات صريحش به اين موضوع اشاره داشت كه منظورش اين بوده كه مشاوره هاي خوبي به گودرزي داده نمي شده و او تحت تاثير اطرافيانش درباره پرسپوليس و استقلال تصميم گيري مي كرده است.