در بازی شاهین وملوان در دقیه 15 روی سانتر ایران نژاد از چپ ، منصور تنهایی که برای رسیدن به توپ کم آورده بود با دست توپ را درون دروازه قرار داد!داور به مهاجم شاهین کارت زرد نشان داد.
این درحالی بود که محسن حمیدی پشت سر تنهایی قرار داشت ومی توانست از موقعیت استفاده کند. همین امر سبب درگیری تنهایی وحمیدی شد که خیلی سریع موضوع فیصله یافت. گویا پس از زد وخورد دوبازیکن مس کرمان در رختکن، این امر به یک اپیدمی در فوتبال ما تبدیل شده است.