امیدواریم که مصدومیت محرم جدی نباشد زیرا کسی که عاشق فوتبال است از بازیهای او لذت میبرد

سایت گل ـ بعد از بازی چشمنواز و دلچسب محرم نویدکیا در بازی با پرسپولیس و بازگشت از مصدومیت طولانی مدت علاقمندان بازی این فوتبالیست توانمند با خودشان این را گفتند که دوباره از بازیهای کاپیتان سپاهان لذت خواهیم برد.
او در همان دقایقی که وارد زمین شد آنقدر توانایی از خودش نشان داد که بین همه نشان میداد شاخصترین بازیکن زمین است. اما گویا این مصدومیت لعنتی دست از سر این استعداد ناب سپاهان دست برنمیدارد و باز هم محرم پس از بازی با پرسپولیس دچار آسیبدیدگی خفیفی شده، پای او ورم کرده و بعد از بازی مجدد باید پزشک معالجش نظر بدهد که چرا پای او پس از این بازی دچار التهاب شده است.
امیدواریم که مصدومیت محرم جدی نباشد زیرا کسی که عاشق فوتبال است از بازیهای او لذت میبرد. خیلیها بر این باورند که اگر محرم از ابتدای فصل برای سپاهان بازی میکرد اکنون بدون تردید صدرجدول برای زردهای اصفهانی بود.