«دیلان فارو» در نامهای سرگشاده به روزنامه نیویورکتایمز، پدرخواندهاش «وودی آلن» را به سوءاستفاده جنسی از خود در دوران کودکی متهم کرد.


به گزارش «فرهنگ امروز» به نقل از فارس؛ «دیلان فارو»، دختر خوانده «میا فارو» و «وودی آلن» در نامهای سرگشاده به روزنامه نیویورک تایمز، مدعی شد که «آلن» در سن 7 سالگی او را مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده است.

او در این نامه به جزئیات این خاطره دردناک اشاره کرده است.

افشا سازی دختر خوانده «وودی آلن»، آن هم در شرایطی که آخرین فیلم او، «یاسمن آبی»، نامزد سه جایزه اسکار شده، شرایط بغرنجی را برای این فیلمساز آمریکایی به وجود آورده است.

«فارو» در ادامه نامه خود با متهم ساختن شخصیتهای هالیوود به کور بودن در برابر حقایق، خطاب به «الک بالدوین»، «کیت بلانشت» و لوئیس سی.کی.»، بازیگران فیلم «یاسمن آبی»، از آنها میپرسد: اگر چنین بلایی سر فرزند خودتان میآمد چه میکردید؟

وی در ادامه میافزاید: «وودی آلن» هیچگاه به هیچ جنایتی محکوم نشد، او با همه بلایی که سر من آورد بازهم قسر در رفت و من با همه این عذابهای روحی بزرگ شدم، این عذابها با شهرت او در هالیوود نیز بدتر شد، قهرمانانهای زندگیام (برخی از شخصیتهای

شاخص هالیوود) چشمانشان را بروی حقایق بستند و آسانتر دیدند که تظاهر کنند که هیچ اتفاقی نیافتاده و پس از ان بود که همواره از او در جشنوارهها، مراسمهای جوایز، تلویزیون و مجلات تعریف و تمجید فراوان شد.

او در ادامه مینویسد: «وودی آلن» یک گواه زنده بر قصور جامعه ما در برابر قربانیان تجاوزات جنسی است.

«آلن» و «میا فارو» در سال 1992 از یکدیگر جدا شدند، در آن زمان نیز «وودی آلن» رسوایی اخلاقی دیگری را رقم زده بود، رابطه با دختر خواندهاشان «سون -یی پِرِوین».

پنج سال بعد وودی آلن و دخترخوانده ویتنامیاش رسما اعلام کردند که با یکدیگر ازدواج کردهاند.دیلان فارو در آغوش پدرخوانده «وودی آلن»وودی آلن در کنار همسر و دخترخواندهاشانوودی آلن در کنار همسر و دخترخواندهاشان