سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران معتقد است که در صورت اينکه برنامه آمادهسازي تيم ملي براي حضور در جامجهاني تنها 14 روزه باشد، سفر به برزيل يک سفر توريستي خواهد بود.

رسانههاي پرتغالي امروز به اختلاف ميان کارلوس کيروش و کفاشيان بر سر اردوها و بازيهاي تدارکاتي مناسب براي تيم ملي به منظور حضور در جامجهاني پرداختند و بار ديگر بر احتمال بازگشت وي به آفريقاي جنوبي تأکيد کردند.

در گزارش اين رسانهها آمده است: کارلوس کيروش، سرمربي تيم ملي فوتبال ايران و يکي از سه مربي پرتغالي که در رقابتهاي جامجهاني 2014 برزيل حاضر خواهد شد، با فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي براي هدايت تيم ملي فوتبال اين کشور پس از جامجهاني به توافق رسيده است.

کيروش اعلام کرده که اين صحبتها شايعه هستند اما يک منبع آگاه در فدراسيون فوتبال آفريقاي جنوبي تأييد کرده است که توافق با اين سرمربي صورت گرفته و کيروش بار ديگر سرمربي آفريقاي جنوبي ميشود اما قرارداد هنوز به امضا نرسيده است و از آنجايي که کيروش از تمايلش به پايان همکاري با ايران صحبت کرده، اين قرارداد در جولاي عملي خواهد شد.

سرمربي پرتغالي که ايران را به جمع کشورهاي حاضر در رقابتهاي جامجهاني 2014 برزيل رساند، از سال 2000 تا 2002 هدايت آفريقاي جنوبي را بر عهده داشت.

کيروش در حال حاضر با رئيس فدراسيون فوتبال ايران اختلافاتي بر سر تدارکات و آمادهسازي براي رقابتهاي برزيل دارد.

نارضايتي از صحبتهاي کيروش در گفتوگو با خبرگزاري DPA مشهود است. وي در اين باره گفت: نميتوانيد تصور کنيد که ايران با 14 روز آمادهسازي به جامجهاني برسد. دو دليل براي آنهايي که اينگونه فکر ميکنند، وجود دارد: يا ديوانه هستند يا در ديسنيلند زندگي ميکنند. قوانين فيفا که 14 روز آمادهسازي را براي حضور در جامجهاني لازم ميداند براي تيمهايي مثل اسپانيا، انگليس، برزيل يا آرژانتين است.

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران همچنين ادامه داد: اگر امکان اين را داشته باشيم که برنامه خاصي براي آمادهسازي تيم ملي بريزيم، با واقعيت ايران هماهنگ شويم، ميتوانيم روياي صعود به دور دوم را داشته باشيم.

کيروش خاطرنشان کرد: اين بر عهده رئيس فدراسيون است که اگر ما زير اين قوانين فيفا خوابمان ببرد، سفر به جامجهاني تنها يک سفر توريستي خواهد بود.

ايران در گروه F رقابتهاي جامجهاني با تيمهاي آرژانتين، بوسني و نيجريه همگروه است.