مرجع خبري رئال مادريد : توماس رونكرو ، سردبير اس به انتقاد از عملكرد آيزا گامز ،داور بازي رئال و اتلتيك پرداخت .
يك بخيه
پيش از اتمام هفته ، برگرداندن يك امتياز مي توانست يك اتفاق خوب براي رئالي باشد كه بي صبرانه منتظر بازي لاليگا در كالدرون است ، مهمترين بازي خارج از خانه باقيمانده در لاليگا براي تيم آنجلوتي . اما پس از امتياز دادن بارسلونا و گل خسه ،باعث شد كه رئالي ها لحظاتي اميدوار باشند و خود را تا نزديكي قهرماين پيش ببرند . از نظر من براي عدم اين اتفاق سه مقصر وجود دارند : اول آيزاكه در مقطع پاياني بازي ، كارت قرمز عجيبي به كريستيانو نشان داد . دوم ايباي كه به محض ورودش به زمين يك گل عالي را به ثمر رساند و سوم آنجلوتي كه پس از اخراج كريستيانو تنها دليل تعويض هايش اتلاق وقت بودند . آقاي مربي ، اين كار در شان روحيه حماسي و جنگدگي رئال مادريد نيست . اگر قرار است بميريم ،بايد ايستاده ببريم . فرقي نمي كند كه ده نفره باشيم يا نه نفره يا ...
آيزا ، زهرت را ريختي
داور والنسيايي مي خواست كه اثر خودش را در سن مامس بگذارد . گورپگي با كريستيانو درگير شد و سينه او را هل داد . بازيكن پرتغالي واكنش نشان داد و دستش را روي موهاي حريف گذاشت . گورپگي طوري روي زمين افتد كه انگار مورد حمله قرار گرفته است ايتوراسپه پس از آن با كله اش جلوي كريستيانو ظاهر شد . در نهايت ،آيزا به حرف كمكش گو داد . كمكش در 40 متري صحنه بود اما گويي از او با سه متر فاصله بهتر تصميم مي گرفت ... او كريستيانو را اخراج كرد تا خدمت بزرگي به آنهايي كه مي خوست ، انجام داده باشد . برايم عجيب است كه فقط يك حركت اينچنيني از كريستيانو در اين فصل كه كل حقش ،كارت زرد بود با كارت قرمز مواجه مي شود و كسي كار به خشونت هاي ديگو كاستا ندارد . اگر كسي قرار بود اخراج شود ،آن ايتوراسپه بود كه با حداقل واكنش مواجه شد البته براي كريتسيانو اين چيزها مهم نيست . ديشب هزاران پيغام روحيه بخش در موبايلش دريافت كرد . مسلما سانچز ارامينيو ، رئيس كميته داوران قرار نيست دوباره بگويد كه آيزا مشكل خانوادگي داشته است ... اين معيارهاي عادي فوتبال اسپانياست . همان طور كه اوريزار آزپيتارته مي گويد ، آيزا هيچ پيشرفتي در لاليگا از خود نشان نداده است . حرفي براي گفتن نيست ...
والورده درست كار
با ادب و شجاع . اتلتيك توانست كه 3-3-4 آنجلوتي را تحت تاثير خود قرار بدهد و جلوي شروع بي نظير اتلتيك را بگيرد . والورده مربي بزرگي است و اين را در عملكردش در اتلتيك نشان داده است . گل خسه با سخاوت كريستيانو باعث شد كه رئال اميدوار باشد اما اين ايباي بود كه همه چيز را عوض كرد . اتلتيك جنگنده بود و يك پايان عالي داشت .
واكنش
رئال حالا با بارسا هم امتياز است اما همه چيز در اختيار خودش است . رئال اگر دربي دوازدهم اسفند را ببرد ، لاليگا را در اختيار دارد .