سرمربي منچستريونايتد تاکيد کرده که در ادامه فصل به مدافع کهنه کار تيمش احتياج دارد.

ريو فرديناند در اين فصل از رقابتهاي ليگ برتر انگليس تنها هفت بار در ترکيب منچستريونايتد قرار گرفته است که 6 بازي آن مربوط به ابتداي فصل بوده است.

به گزارش فارس،آخرين باري که وي در ترکيب قرار گرفته مربوط به تساوي دو بر دو مقابل کارديف سيتي باز ميگردد. اين مدافع کهنه کار در ماههاي اخير با آسيب ديدگيهايي هم روبهرو بوده که اين موضوع موجب شده جاي خود را بيشتر به جاني اونز و فيل جونز بدهد.

با توجه به اينکه اونز و جونز در شکست دو بر يک مقابل استوک سيتي به دليل آسيب ديدگي از ترکيب بيرون آمدند، صحبتهاي زيادي بر روي بازگشت فرديناند به ترکيب منچستريونايتد شده است و به نظر ميرسد اين اتفاق در ديدار بعدي شياطين سرخ رخ خواهد داد.

ديويد مويس در اين مورد گفت: ريو همکاري و مشارکت زيادي در بازيهاي تيم دارد. او در ابتداي فصل بازيهاي بيشتري در ترکيب تيم انجام ميداد. در ادامه نيز به او نياز داريم. او با تجربهاي که دارد به بازيکنان جوان تيم کمک ميکند تا بتوانند خودشان را با شرايط تيم هماهنگ کنند.

مويس در ادامه گفت: به هيچ وجه قصد فروش او را نداريم. نميخواهيم ريو بازنشسته شود زيرا به او نياز داريم.