مديرعامل باشگاه پرسپوليس براي اداره اين باشگاه با مشکلات بيشتر از آنچه تصور ميکرد، مواجه است.

در شرايطي که محمد رويانيان بعد از استعفا اعلام کرده بود که براي باشگاه پرسپوليس درآمدزايي فراواني انجام داده و 5 ميليارد بدهي داشته اما شرايط حال حاضر سرخپوشان چيز ديگري را نشان ميدهد. بازيکنان پرسپوليس 2 روز است که به دليل محقق نشدن تعهدات مالي باشگاه تمرين نميکنند و اين نشان دهنده اين است که اوضاع مالي در پرسپوليس خوب نيست.

به گزارش تسنيم، در اين شرايط علي پروين تلاش زيادي براي تامين منابع مالي انجام داده ولي هر بار بنا به دلالي نتوانسته در اين مورد موفق باشد. پروين براي گرفتن پول به سازمان ليگ هم مراجعه کرده اما متوجه شده باشگاه پرسپوليس مبلغي حدود يک ميليارد تومان به سازمان ليگ بدهکار است.

پروين در راستاي جذب اسپانسر هم قدم برداشته اما وقتي کار به امضاي قرارداد کشيده شد، مديرعامل باشگاه پرسپوليس متوجه شد که کل لباس اين تيم تا پايان فصل در اجاره بانک گردشگري است و ديگر نميتواند اسپانسر جديدي جذب کند. پروين وقتي از اين موسسه درخواست پول کرد، آنها اعلام کردند مديرعامل پيشين بيش از حد از اين موسسه پول گرفته است.

مديرعامل پرسپوليس در مورد پاداش بازي با سپاهان هم به قول خود عمل و براي 25 بازيکن اين تيم نفري 10 ميليون تومان پرداخت کرد. 250 ميليون تومان پاداش بازي با سپاهان پرداخت شده و به دست بازيکنان اين تيم ميرسد. حالا بايد ديد بعد از پرداخت اين پول بازيکنان تمرين ميکنند يا باز هم درخواست پول دارند.