رئيس سازمان ليگ در ديدار با مدير توسعه بينالملل باشگاه اوسر فرانسه گفت: بايد کارخانه بازيکنسازي درست کنيم.

به نقل از سايت سازمان ليگ، نشست مهدي تاج، نايب رئيس فدراسيون و رئيس سازمان ليگ فوتبال ايران و فابريس هرولت مدير توسعه بينالملل باشگاه اوسر فرانسه امروز در سازمان ليگ برگزار شد.

تاج در اين نشست گفت: تجارت بازيکن بخشي از حقوق فوتبال است. ليگ ما در مسيري است که بايد خودکفا بوده و دستش در جيب خودش باشد و در اين مسير کارهاي مثبتي انجام شده است.

تاج ادامه داد: ما دوست داريم ارتباط ما با شما فراتر از يک مسابقه باشد. همچنين ليگ و باشگاههاي دو کشور بايد با يکديگر در ارتباط و تعامل باشند تا کارخانه بازيکنسازي درست کنيم.

هرولت نيز در اين نشست گفت: ماموريت من به عنوان مدير توسعه بينالملل باشگاه اوسر فرانسه، توسعه باشگاه خود در دنيا است. به عنوان مثال ما يک بازيکن جوان تيم خود را 6 ميليون يورو به يکي از تيمهاي ليگ فرانسه فروختيم.به نظر من بهترين راه براي ارتباط ما با شما اين است که ما تکنولوژي آکادمي خود را به باشگاههاي شما انتقال بدهيم.

وي افزود:براي اولين قدم بهتر است از افراد متخصص و فني شما آغاز کنيم. يعني اول از مربيان براي انتقال تکنولوژي استفاده کنيم.

لازم به ذکر است در پايان نشست مقرر شد توافقنامهاي در اين خصوص تنظيم شود و ادامه مذاکرات از طريق کسرايي رئيس روابط بينالملل سازمان ليگ انجام شود.