کميته مسابقات شرايط تيمهاي صعود کننده و سقوط کننده به ليگ برتر و دسته اول و دوم و تيمهاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا را تشريح کرد.

کميته مسابقات سازمان ليگ نحوه صعود و سقوط تيمها به ليگ برتر و دسته اول و شرايط حضور تيمها در ليگ قهرمانان آسيا را به اين ترتيب تشريح کرد:

* تيمهاي حاضر در ليگ قهرمانان آسيا

با توجه به کسب سهميههاي لازم براي باشگاههاي کشور جهت حضور در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا که از سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا براي فصل 2015 اعلام خواهد شد به ترتيب اولويت، تيمهاي حاضر در مسابقات باشگاهي کشور ( فصل 92-93) در صورت دارا بودن شرايط لازم و همچنين با عنايت به داشتن پروانه فعاليت حرفهاي از سوي کنفدراسيون فوتبال اسيا و تاييد نهايي مجوز حضور در مسابقات مذکور را کسب خواهند کرد. اين تيمها به شرح زير هستند:

1- قهرمان رقابتهاي ليگ برتر در فصل 92-93

2- قهرمان رقابتهاي جام حذفي در فصل 92-93

3- نايب قهرمان رقابتهاي ليگ برتر در فصل 92-93

4- تيم سوم رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي کشور در فصل 92-93

بديهي است در صورت کسب عنوان قهرماني جام حذفي در فصل 92-93 توسط هر يک از تيمهاي اول تا سوم جدول ردهبندي ليگ برتر، تيم چهارم رقابتهاي ليگ برتر در فصل 92-93 در ليگ قهرمانان آسيا در سال 2015 ميلادي شرکت خواهد کرد.

* تيمهاي سقوط کننده به ليگ دسته اول

تيمهاي پانزدهم و شانزدهم ليگ برتر به صورت مستقيم به ليگ دسته اول سقوط ميکنند و تيم چهاردهم ليگ برتر در مسابقه رفت و برگشت پلي آف با تيم سوم ليگ دسته اول( برنده بازي پلي آف تيمهاي دوم دو گروه ليگ دسته اول) ديدار کرده و برنده به شرط دارا بودن شرايط حضوري در ليگ حرفهاي در ليگ برتر فصل 93-94 حضور پيدا ميکند.

تيمهاي صعود کننده به ليگ برتر

با توجه به 16 تيمي شدن ليگ برتر تيمهاي اول گروههاي الف و ب ليگ دسته اول فصل 92-93 ( مجموعا دو تيم) در صورت دارا بودن شرايط حضور در مسابقات ليگ برتر به صورت مستقيم به ليگ برتر در فصل آتي( 93-94) صعود خواهند کرد.

* تيمهاي دوم گروههاي الف و ب رقابتهاي ليگ دسته اول بزرگسالان در يک ديدار رفت و برگشت( پلي آف 1) به مصاف يکديگر خواهند رفت و تيم برنده به مصاف تيم چهاردهم ليگ برتر ميرود. که اين ديدار به صورت رفت و برگشت( پلي آف 2) برگزار خواهد شد و برنده اين ديدار در فصل آتي (93-94) در رقابتهاي ليگ برتر و تيم بازنده در ليگ دسته اول فصل 93-94 حضور خواهند يافت.

تعيين ميزبان وميهمان در دو ديدار پلي آف با قيد قرعه مشخص ميشود.

* تيمهاي سقوط کننده به ليگ دسته دوم

تيمهاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم گروههاي الف و ب رقابت ليگ دسته اول در فصل 92-93 ( مجموعا 6 تيم) به رقابتهاي ليگ دسته دوم در فصل 93-94 سقوط خواهند کرد.

رقابتهاي ليگ دسته اول در فصل 93-94 با حضور 24 تيم در دو گروه 12 تيمي برگزار ميشود.