علی دایی پس از انجام نشدن تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مثل آب خوردن حق بچهها را میخورند و به فکر مردم نیستند. دیروز هم در مصاحبهای گفتم که قرار بوده 3،4 میلیارد به من پول بدهند اما آقایان دم از پرداخت پاداش میزنند. مگر بازیکنان من محتاج پاداش هستند یا مشکلشان پاداش است؟


وی ادامه داد: بازیکنانم خیلی باغیرت هستند که با این شرایط تمرین میکنند و مسابقه میدهند. دیگر دارد به آنها و به شعورشان بیاحترامی میشود. حالا قرار است فردا تکلیف نهایی را در این مورد روشن کنیم و تصمیم بگیریم. مطمئنا کاری انجام میدهیم که به صلاح تیم باشد و شرمنده مردم نشویم.
سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: وقتی یک نفر شرمنده زن و بچه و مردم باشد و وعدهها عملی نشود به شعورش توهین میشود. متاسفانه فقط در این مدت وعده و وعید و غرولند شنیدهایم.
دایی با اشاره به این مسئله که محمد رویانیان در زمان مدیریتش پاسخگو بوده است، اظهار داشت: آقایان 2 هفته است که به باشگاه آمدهاند اما در این مدت چیزی از آنها ندیدهایم . آقایان قرار بوده از مدتها پیش به تمرین بیایند اما این اتفاق نیفتاده و متاسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره حتی تلفنهایشان را جواب نمیدهند.
وی گفت: باز هم میگویم مشکل ما پاداش نیست. آقایان به من گفتند شنبه پاداشها حاضر است اما معلوم نیست بقیه آن کِی مهیا میشود. بازیکنانم بعد از 25 هفته بین 20 تا 30 درصد پول گرفتهاند و حتی بازیکنی دارم که پول نگرفته است. بازیکنی که در 25 هفتهچیزی نگرفته در 5 بازی آینده چقدر میگیرد؟
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: آقایان هفته پیش در جلسه هیئت مدیره قسم شرف و ناموس خوردند که تا پایان هفته 3،4 میلیارد پول بدهند و پاداشها را هم مهیا کنند اما آخر هفته است و خبری از پاداش است و نه 3،4 میلیارد. من با این پول میتوانستم تا 20 درصد از قرارداد بازیکنانم را تامین کنم. آقایان اگر نمیتوانید پول تامین کنید و یا پول ندارید راحت بگویید. مثلا بگویید یک ماه دیگر میتوانم پول بدهم. این طور نشود که فقط قول و وعده و وعید بدهید.
دایی تصریح کرد: پیش از بازی با سپاهان آقایان به من گفتند که با بازیکنان صحبت کنم و من هم این کار را انجام دادم اما این وسط من خراب میشوم و از همه بدتر اعصاب و جوانیمان تحت تاثیر قرار میگیرد. بازیکنانم دنبال پاداش نیستند. پول قرارداد آنها را بدهید. وقتی نمیتوانید پول تامین کنید چرا میآیید و چرا قبل از اینکه پست بگیرید مصاحبه میکنید و میگویید این کار را انجام میدهید؟
وی خطاب به مردم و هواداران پرسپولیس گفت: مردم بدانید بچههای من بسیار باغیرت هستند و این مسئله را در بازی با سپاهان نشان دادند اما وقتی فکر یک بازیکن خراب باشد نمیتواند کاری انجام بدهد. مگر فقط آمادگی مربوط به مسائل بدنی و تاکتیکی است؟
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا اعتبارش در این مسئله زیر سوال نمیرود، اظهار داشت: من هر کاری که لازم بوده انجام دادهام و منتظر بودم تا مشکلات حل شود ولی وقتی شما به یک کارگر 5 روز پول ندهید روز ششم برایتان کار نمیکند.
دایی در پاسخ به این سوال که آیا تیم پرسپولیس بدون انجام تمرین به مصاف فجر خواهد رفت، عنوان کرد: در این خصوص فردا تصمیم میگیریم که چه کار کنیم اما یک نفر باید جوابگوی ما باشد . با حرف زدن و مصاحبه کردن که کاری درست نمیشود. الان یک ماه و نیم است که یک نفر سر تمرین ما نیامده. مگر پرسپولیس برای من است که آن را به امان خدا رها کردید. اگر تیم دست من هم بود خوب بود اما آقایان از بیرون به خاطر منافعشان تیم را میزنند. همین مسائل است که به پرسپولیس ضربه میزند.
وی ادامه داد: چقدر بگویم و داد بزنم، ماندهام که چرا ازطرف وزارت ورزش و دولت حرکتی صورت نمیگیرد. مگر تیم برای دولت نیست، اگر اینطور است باید به آن توجه شود. خدا را شکر آقایان از جیبشان برای پرسپولیس خرج نمیکنند وگرنه واویلا میشد.
سرمربی پرسپولیس در ادامه انتقادهایش از شرایط موجود گفت: آقایان هی میگویند به خاطر مردم کار میکنید و یا رفاه مردم برایمان مهم است اگر اینطور است چرا به این 2 تیم و مخصوصا پرسپولیس کمک نمیکنید. مردم ما که جز این 2 تیم چیزی ندارند و حداقل امکانات رفاهی بیبهره هستند. همه دیدند با برد پرسپولیس مقابل سپاهان مردم چقدر خوشحال شدند. دولتی باید چقدر خرج میکرد تا این خوشحالی را بوجود آورد به نظر من با بیش از 500 میلیارد تومان هم نمیشود این کار را انجام داد. من تا کی باید داد بزنم.

دایی تصریح کرد: قبلا هم این جمله را گفتم و باز هم میگویم کسی که خواب است را میشود بیدار کرد اما کسی که خودش را به خواب زده نمیشود. حالا آقایان هم اینطور شدهاند. نمیدانم چرا کسی جوابگو نیست و جواب ما را نمیدهد. من آبروی خود را گذاشتم اما دیگر نمیشود اعصاب و جوانی خودم را بگذارم.

وی در پاسخ به این سوال که مگر علی پروین از او در مصاحبههایش حمایت نکرده تاکید کرد: با حرف که نمیشود حمایت کرد من میتوانم در خانه بنشینم با 100 خبرگزاری مصاحبه کنم و حتی از کره مریخ هم خبرگزاری بیاورم و اعلام حمایت کنم. حمایتها باید عملی باشد و باید در کنار تیم باشند. آقایان تا الان چقدر حمایت کردند. چطور میشود یک نفر را تنها گذاشت. من احساس میکنم مشکل اینجاست بعضیها دوست ندارند پرسپولیس نتیجه بگیرد و متاسفانه خودشان هم پرسپولیسی بودند. آنها هر کاری کردند تا به تیم فشار بیاورد و ما را تنها گذاشتند. حالا میشود بدانم چه حمایتی کردند واقعا خندهدار است.