کاپيتان تيم فوتبال سايپاي البرز معتقد است تيمش با توجه به استراحت بيشتر نسبت به استقلال شانس بيشتري براي پيروزي دارد. او همچنين ميگويد ممکن است سال آينده بعد از دوازده سال از سايپا جدا شود.

ابراهيم صادقي در مورد وضعيت سايپا قبل از بازي با استقلال اظهار کرد: امسال در مجموع عملکرد خوبي داشتيم اما معتقدم ميتوانستيم بهتر از اين باشيم. ما در پايان نيم فصل اول با چهار امتياز اختلاف نسبت به صدر در رده هفتم قرار گرفتيم و به کسب سهميه آسيايي نزديک بوديم. اما در نيم فصل دوم در چند بازي بدشانس آورديم و در چند بازي که از حريف جلو افتاده بوديم، امتياز از دست داديم. با اين حال پنج بازي تا پايان فصل داريم و تمام هدفمان اين است تا رتبه بهتري براي خودمان دست و پا کنيم. با توجه به اينکه تيم جواني هستيم، انگيزه زيادي داريم تا سهميه آسيايي را کسب کنيم. ولي کارمان واقعا سخت است. اگر هر پنج بازي را هم ببريم، پانزده امتياز کسب ميکنيم و گرفتن سهميه آسيايي بستگي به عملکرد بقيه تيمها هم دارد.

به گزارش ايسنا، وي همچنين درباره ديدار روز يکشنبه مقابل استقلال خاطرنشان کرد: استقلال جام حذفي را از دست داد و انگيزهاش براي قهرماني در ليگ بيشتر شده است. آنها در صدر جدول هم قرار دارند و کارمان سخت است. البته آنها سهشنبه بازي کردند و تا يکشنبه پنج روز زمان دارند اما ما فاصله 9 روزه داشتيم که ميتواند به نفعمان باشد. با اين وجود تيمهاي بزرگي که در دو جام حضور دارند بايد اين سختيها را هم بپذيرند. بازي با استقلال هر چند در آزادي است و ما در بازي رفت شکست خوردهايم اما انگيزه زيادي داريم و به پيروزي اميدواريم. ما بعد از استقلال بايد به مصاف گسترش فولاد، سپاهان، فجر و صبا برويم. سپاهان که در کورس قهرماني بوده و گسترش فولاد مثل خودمان است. اما فجر و صبا براي ماندن ميجنگند. در مجموع فکر ميکنم کارمان سخت است.

کاپيتان سايپاي البرز درباره آمار گلزني تيمش نيز تصريح کرد: امسال سال بدي از لحاظ گلزني بود. البته خودم نسبت به سالهاي قبل کمتر گل زدم. سجاد شهناززاده هم هشت گل زده که ميتوانست بهتر باشد. سجاد جوان خوبي است و توپهاي زيادي نصيبش ميشود. او در سالهاي بعد قطعا موفق خواهد بود و فوتبال ايران از شهناززاده بيشتر ميشنود.

وي در پاسخ به اين پرسش که فکر ميکند کدام تيمها به دسته پايينتر سقوط ميکنند، بيان کرد: شرايط براي سه، چهار تيم سخت است. نميدانم هر کدام از اين تيمها با چه تيمهايي بازي دارند. ما خودمان هم سه فصل قبل چنين وضعيتي داشتيم و در بازي آخر مقابل سپاهان ماندني شديم. استرس زياد اجازه نميدهد تيمهاي در معرض سقوط بازي خود را به نمايش بگذارند ولي اين هم جزئي از فوتبال است و امسال هم بايد دو تيم سقوط کنند.

کاپيتان وفادار نارنجيپوشان البرز در بخش ديگري از اين گفتوگو با اشاره به اينکه قرارداد سايپاييها هيچگاه زياد نبوده است، مطرح کرد: باشگاه اگر صلاح بداند و رقم قراردادها را رسانهاي کند، همه ميفهمند که ما چقدر کم دريافت ميکنيم. قرارداد خودم حتي کمتر از چند بازيکن تيم است و امسال زير 300 ميليون تومان گرفتم. چون باشگاه امسال با مشکلات مالي روبهرو بود و اول از همه از من خواستند قرارداد پايين ببندم. من هم چون زندگيام را از سايپا دارم قبول کردم.

صادقي اضافه کرد: خوشحسابي سايپا را هم ميدانند ولي قراردادها بسيار پايين است. ما هم هيچ وقت اين را رسانهاي نکرديم و با اين قضيه کنار آمديم و با مشکلات ساختيم. باشگاه هم با تمام وجود به تيم خدمت ميکند. در دوازده سال گذشته در بيشتر اوقات پولم را به موقع دريافت کردم. حال اگر يکي دو سال هم دير پرداخت شده باشد، بيانصافي است بخواهيم انتقاد کنيم. بازيکناني مثل سجاد شهباززاده، کاوه رضايي، روزبه شاهعليدوست قراردادشان پارسال تمام شد ولي با وجود داشتن پيشنهادهاي خوب در سايپا ماندند. اما با قراردادهاي نجومي که در فوتبال ايران باب شده شايد خودمان هم سال بعد نباشيم. واقعا سخت است بازيکنان جوان را با ارقام پايين نگه داشت.

صادقي در پايان در پاسخ به پرسش مبني بر اينکه آيا به خداحافظي فکر ميکند به ايسنا گفت: من تازه ديروز وارد 36 سالگي شدم و امسال فقط دو هفته آن هم به دليل مصدوميت بازي نکردم. فکر ميکنم براي خداحافظي زود باشد. بايد ببينم باشگاه و مربي چه نظري دارند. قصد خداحافظي ندارم. اگر سايپا هم در پايان فصل پيشنهاد ندهد، شايد از باشگاه ديگري پيشنهاد داشته باشم. فوتبال هم ديگر حرفهاي است و شايد از سايپا بروم.