سرمربي پرتغالي چلسي انتقادات گسترده از 2 همتايش در نيمکت تيمهاي ميلاني را نابجا دانست.

ژوزه مورينيو، سرمربي تيم فوتبال چلسي با حمايت از والتر ماتزاري، سرمربي اينتر و کلارنس سيدورف، سرمربي ميلان تاکيد کرد اين 2 مربي به فرصت نياز دارند تا تواناييهاي خود را در زمينه مربيگري به اثبات برسانند.

به نقل از تسنيم، فصل جاري براي 2 تيم شهر ميلان فاجعهآميز بوده به نحوي که اينتر با 27 امتياز فاصله نسبت به يوونتوس صدرنشين و ميلان با 30 امتياز فاصله با بيانکونري به ترتيب در ردههاي ششم و دهم جدول ردهبندي سري A قرار گرفتهاند و نه تنها شانسي براي قهرماني ندارند بلکه خطر نرسيدن به رقابتهاي اروپايي فصل آينده را نيز در نزديکي خود ميبينند.

مورينيو که خود 4 سال پيش به همراه اينتر تمامي جامها را برد، در گفتوگو با نشريه گاتزتا دلو اسپورت اظهار داشت: به باور من ماتزاري و سيدورف زمان نياز دارند و هواداران و تيمهايشان بايد از آنها حمايت کنند. بياييد صادق باشيم. اين 2 تيم بازيکنان تراز اول زيادي ندارند که در عرض چند ماه بتوانند تيم را حول محور آنها بسازند، بنابراين در شرايط فعلي بايد مربيان اين تيمها را حمايت کرد و به آنها فرصت داد.

آقاي خاص در ادامه با معرفي خود به عنوان يکي از هوادار اينتر، تصريح کرد: من يک اينتري هستم و هميشه خواهم بود. من فکر ميکنم که ماتزاري لياقت اعتماد مسئولان باشگاه را دارد. البته من هوادار ميلان نيستم اما براي اين تيم و تاريخچه پرافتخارش احترام بسياري قائلم. اميدوارم کلارنس سيدروف هم فرصت مربيگري در آرامش را به دست آورد و بتواند ميلان را به دوران اوجش برگرداند. فوتبال ايتاليا براي بازگشت به قله خود به تيمهاي ميلانياش نياز دارد.