سرپرست باشگاه پرسپوليس نسبت به صحبتهاي رويانيان در مورد بدهي باشگاه سرخپوشان واکنش نشان داد.

علي پروين در خصوص اظهارات محمد رويانيان مبني بر اينکه حاضر است در هيأت مديره در مورد بدهيهاي باشگاه صحبت کند و اين بدهيها را قبول ندارد گفت: ليستي که در آمده کار من نيست، بدهي و طلب رويانيان از باشگاه توسط من ليستبرداري نشده و اصلاً به من ربطي ندارد که بخواهم درباره آن حرفي بزنم اما عددي بيرون آمده که ما آن را اعلام کرديم.

به گزارش فارس، وي افزود: آقاي رويانيان عزيز قربانت بروم، ليستي که ارائه شده توسط امور مالي باشگاه بوده و ناراحتي ندارم چون من هيچ وقت دنبال اين نبودم که بخواهم زير پاي شما را خالي کنم يا خداي ناکرده زحماتتان را زير سؤال ببرم.

پروين تاکيد کرد: انشاءالله يک ريال هم سردار بدهکار نباشد، من از خدا ميخواهم که اينطور باشد اما اگر عدد و ارقامي اعلام شده که سردار ناراحت است به من ربطي ندارد چون موضوعي بوده که از باشگاه خواسته شده و امور مالي آن را در اختيار گذاشته است. فردا ننويسيد من ميخواهم براي سردار نامهنگاري کنم و يا از اين گونه حرفها اين مسئلهاي بوده که امور مالي آن را در آورد و حال شايد بخشي از آن متعلق به قبل باشد، ما هم حاضريم هر جا که بخواهند درباره اين موضوع توضيح بدهيم. اما خلاصه بايد اين موضوع رسيدگي ميشد چون از ما خواسته بودند. الان هم ميگويم اگر اعدادي را اعلام کرديم اصلاً از قول ما نبوده است.