سران کدام کشورها در افتتاحیهی المپیک سوچی حضور داشتند؟


قدس آنلاین - رها واعظی: مراسم

افتتاحیهی المپیک زمستانی 2014 سوچی

در حالی به پایان رسید که سران برخی از

کشورهای حاضر در المپیک در استادیوم

محل برگزاری افتتاحیهی این رقابتها حضور

داشتند.


به گزارش گروه ورزشی قدس آنلاین، پوتین پس از سخنان توماس باخ، رییس کمیتهی بینالمللی

المپیک و دیمیتری چرنیشنکو، رییس کمیتهی برگزاری بیست و دومین دورهی بازیهای المپیک

زمستانی، به طور رسمی این دوره از بازیها را افتتاح کرد.


در این مراسم ورزشکارانی از 88 کشور جهان شرکت داشتند.

همچنین سران و رهبرانی از کشورهای بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان،

افغانستان، تاجیکستان و همینطور بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد در این مراسم حضور

داشتند.