مدير عامل پيشين پرسپوليس درباره درخواست اين باشگاه براي اسپانسرينگ شهرداري گفت: بانک شهر بايد در اين خصوص تصميم بگيرد و چون سياست شهردار، حمايت از تيم هاي پايتخت است، ممکن است شهرداري از پرسپوليس هم حمايت مالي کند.

حبيب کاشاني در گفتوگو با فارس گفت: علي پروين به دفتر من آمد و به عنوان سرپرست باشگاه پرسپوليس نامه و تقاضايي داشتند مبني بر اينکه بتوانند از اسپانسرينگ شهرداري استفاده کنند. من هم اين نامه را به شهردار تهران تقديم کردم که طبيعتا شهرداري هم پس از بررسي، به آن پاسخ خواهد داد.

وي ادامه داد: همانطور که مستحضريد، در سال 89، يعني آخرين سالي که من در پرسپوليس حضور داشتم، قراردادي با بانک شهر داشتيم که پس از رفتن من از باشگاه، قرارداد عملياتي نشد و ملغي شد و شهرداري در يک دادگاه کميسيون 38 شکايتي عليه باشگاه پرسپوليس طرح کرد که دادگاه باشگاه را ملزم کرد که اين پول به شهرداري مسترد شود، چرا که باشگاه به تعهدات خود عمل نکرد. البته من در جريان استرداد يا عدم استرداد پول نيستم.

عضو شوراي شهر تهران درباره دخالت شوراي شهر در اين موضوع گفت: اين موضوع اصلا به شورا ربطي ندارد. سهامداران بانک شهر هفت کلانشهر هستند و سياست هاي خاص خود را دارند. بودجه بانک شهر هم توسط شورا مصوب نمي شود و اگر تشخيص داده که اسپانسر پرسپوليس شود، به شوراي شهر يا نهادهاي مشابه ديگر ارتباطي ندارد.

وي افزود: سياست شهردار تا امروز اين بوده که از تيم هاي پايتخت حمايت کنند و در حال حاضر هم بانک شهر به عنوان يک بانک مستقل که سهامش متعلق به کارکنان شهرداري هاي کلانشهرهاي کشور است، اسپانسر تيم استقلال شده و امکانش هست که بخواهد مجددا اسپانسر پرسپوليس شود. اما در اين زمينه، شوراي شهر تهران يا ساير شهرها تصميم گيرنده نيستند و طبيعتا هيات مديره بانک شهر بايد اين تصميم را بگيرد.

کاشاني در پايان گفت: من درباره رقم درخواستي براي اسپانسرينگ حضور ذهن ندارم. از پاسخ شهرداري به اين نامه هم اطلاعي ندارم. اما به نظرم به شوراي شهر ارتباطي ندارد که براي بانک شهر در اين خصوص تعيين تکليف کند.